ກະກຸທະພັນ - KHIANLAO.COM

ນ. ເຄື່ອງປະດັບຍົດຂອງເຈົ້າແຜ່ນດິນ ຕາມຂັດຕິຍະຣາຊປະເພນີ ມີ 5 ຢ່າງ ຄື: 1. ມຸງກຸດ 2. ພຣະຂັນ 3. ໄມ້ເທົ້າ 4. ແສ້ຈາມອນ 5. ສຸວັນນະປາທຸກາ (ເກີບຄຳ) ອີກຢ່າງນຶ່ງ ຄື: 1. ພຣະຂັນ 2. ມຸງກຸດ 3. ເສຕສັດ 4. ສຸວັນນະປາ ທຸກາ 5. ແສ້ຈາມອນ (ປ. ກກຸທພັນທ). ໃນຫນັງສືບູຮານ ເອີ້ນວ່າ ກຸກກຸຫ້າ ດັ່ງຄຳກອນວ່າ: ກຸກກຸຫ້າ ຂອງພຣະຍາຕັ້ງແຕ່ເກົ່າ ພີ່ກໍມອບໃຫ້ນ້ອງພຣະອົງອ້ວນຄູ່ກັນ.

error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo