ລາວຕິດອັນດັບ 9 ໃນ 10 ຊາດອາຊຽນ ປະເທດທີ່ງ່າຍຕໍ່ການເຂົ້າໄປດຳເນີນທຸລະກິດ


ທະນາຄານໂລກ (ຫຼື World Bank) ໄດ້ຈັດອັນດັບປະເມີນຄວາມຍາກງ່າຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍໄດ້ຈັດອັນດັບໃຫ້ປະເທດລາວ ຢູ່ອັນດັບທີ 9 ໃນ 10 ຊາດອາຊຽນ ຮອງຈາກມຽນມາ ແລະຢູ່ທີ່ອັນດັບທີ 141 ຂອງໂລກ ຕົກລົງຈາກອັນດັບ 139 ເມື່ອປີ 2017 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດລາວມີອຸປະສັກຫຼືຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

Doing Business 2018 ເປັນການຈັດອັນດັບໃນເລື່ອງຂອງປະເທດທີ່ງ່າຍຕໍ່ການເຂົ້າໄປດຳເນີນທຸລະກິດ (Ease of Doing Business) ຈາກຈຳນວນທັງໝົດ 190 ປະເທດ ໂດຍຈັດອັນດັບຈາກດີສຸດໄປຫາຮຸນຮ້າຍສຸດ

ລັດຖະບານລາວ ກຳລັງຊຸກຍູ້ນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນ ອີງຈາກໜັງສືພິມ Nikkei Asian Review ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ໜີ້ສິນຈາກຈີນ ໂດຍເຊື່ອວ່າຈະສາມາດຊຳລະຄືນໄດ້ດ້ວຍການດຶງດູດນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນ 

ແຕ່ຢູ່ປະເທດລາວ ມີບັນຫາແລະປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຫຼາຍຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ການຊຸກຍູ້ນັກລົງທຶນທີ່ຈະເຂົ້າມາລົງທຶນ ຫຼືເຂົ້າມາລົງທຶນແລ້ວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເລື່ອງຂັ້ນຕອນຂອງເອກະສານທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສັບສົນ ລວມທັງຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສຂອງພາກລັດ ທີ່ເຂົ້າມາຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວນຳບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຂັ້ນແຂວງ

ຍົກຕົວຢ່າງ ມີບໍລິສັດຕ່າງປະເທດຢູ່ແຂວງເຊກອງ ກໍພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແລະຫຍໍ້ທໍ້ຫຼາຍປະການ ແລະຄິດຢາກປິດກິດຈະການ (ຕອນນີ້ອາດຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປິດ ແລະການປິດກໍຫຍຸ້ງຍາກເຊັ່ນກັນ) ອີງຕາມຄຳບອກເລົ່າຂອງບັນດາຜູ້ບໍລິຫານແລະພະນັກງານຄົນຕ່າງປະເທດ ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຂັ້ນຕອນເອກະສານຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງ ໃນນັ້ນ ລວມມີທັງການສົ່ງອອກແລະນຳເຂົ້າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ແລະມີຄ່າທຳນຽມຫຼາຍຢ່າງ

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດກຸ່ມໜຶ່ງກໍໄດ້ຍົກເລີກຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາສຳຫຼວດເບິ່ງຂັ້ນຕອນວິທີການຕ່າງໆໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະອີກຢ່າງ ນັກລົງທຶນອີກກຸ່ມ ກໍໄດ້ເຂົ້າມາສຶກສາເບິ່ງຂັ້ນຕອນການເປີດບໍລິສັດແລະຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຊັ່ນກັນ ທັງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະພາຍນອກ ປາກົດວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈຢາກດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດແທນ ເພາະພາຍນອກຫຍຸ້ງຍາກເກີນໄປ

ອີງຕາມຄຳບອກເລົ່າຈາກຜູ້ປະກອບການ ການອອກທະບຽນອາກອນຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ຍັງຊັກຊ້າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂັ້ນຕອນບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານຢາກແລ່ນເອງ ໂດຍບໍ່ຈ້າງພະນັກງານຢູ່ໃນນັ້ນແລ່ນໃຫ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນອາກອນຄວນໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການຕື່ມ ນີ້ເປັນພຽງການຍົກເອົາກໍລະນີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງບາງແຂວງມາເລົ່າສູ່ຟັງ ເຊື່ອແນ່ວ່າ ຍັງມີແຂວງອື່ນໆອີກ

ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກາດ ເລັ່ງຫຼຸດຂັ້ນຕອນ, ເວລາ ແລະຄ່າທຳນຽມ ໃນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ໃຫ້ຫຼຸດລົງໃຫ້ໄດ້ 50% ໃນປີ 2019 ອີງຕາມການລາຍງານຈາກໜັງສືພິມ Vientiane Times ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ

ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານການບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວຂັ້ນສູນກາງ ເລກທີ 002/ຄລທ.ສ, ລົງວັນທີ 20 ສິງຫາ 2018 ໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ, ຫຼຸດຜ່ອນບັນດາຂັ້ນຂອດການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ ເປັນລະບົບຕາມກົນໄກປະຕູດຽວ, ໂປ່ງໃສ, ວ່ອງໄວ, ມີປະສິດທິພາບ, ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບໄດ້

ລັດຖະບານລາວ ກຳລັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງກ່າວ ແລ້ວຍົກລະດັບຈາກຢູ່ທີ່ອັນດັບ 3 ໂຕເລກ ມາເປັນອັນດັບ 2 ໂຕເລກ ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2020

 1. 1 ສິງກະໂປເປັນປະເທດທີ່ງ່າຍຕໍ່ການເຂົ້າໄປດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສຸດໃນ 10 ຊາດອາຊຽນ ແລະຕິດອັນດັບ 2 ໃນໂລກ


 2. 2 ຕາມມາແມ່ນມາເລເຊຍອັນດັບສອງໃນອາຊຽນ ແລະອັນດັບ 24 ໃນໂລກ

  Getty Images

 3. 3 ປະເທດໄທອັນດັບສາມໃນອາຊຽນ ຕິດອັນດັບ 26 ຂອງໂລກ

  Getty Images

 4. 4 ບຣູໄນອັນດັບສີ່ໃນອາຊຽນ ຕິດອັນດັບ 56 ຂອງໂລກ

  AFP/File / ROSLAN RAHMAN

 5. 5 ອັນດັບຫ້າ ຫວຽດນາມ ຢູ່ທີ່ອັນດັບທີ່ 68 ຂອງໂລກ

  Jimmy Tran/Shutterstock

 6. 6 ອັນດັບຫົກ ແມ່ນອິນໂດເນເຊຍ ຢູ່ທີ່ອັນດັບທີ 72 ຂອງໂລກ


 7. 7 ຟິລິບປິນຢູ່ອັນດັບທີເຈັດໃນອາຊຽນ ແລະອັນດັບທີ 113 ຂອງໂລກ

  Getty Images

 8. 8 ກຳປູເຈຍຢູ່ໃນອັນດັບທີແປດ ຕິດອັນດັບ 135 ຂອງໂລກ


 9. 9 ປະເທດລາວຢູ່ອັນດັບເກົ້າ ແລະອັນດັບທີ 141 ຂອງໂລກ


 10. 10 ອັນດັບທ້າຍສຸດໃນອາຊຽນແມ່ນມຽນມາ ຢູ່ໃນອັນທີ 171 ຂອງໂລກ


  ຮຽບຮຽງ: khianlao.com


ໂພສຕ໌ນີ້ຖືກໃຈຢູ່ບໍ່? ແບ່ງປັນໃຫ້ເພື່ອນໄດ້ຮູ້ນຳແນ່!

ການຕອບຮັບຂອງທ່ານຕໍ່ໂພສຕ໌ນີ້ເປັນແນວໃດ?

ໃຈຮ້າຍ ໃຈຮ້າຍ
0
ໃຈຮ້າຍ
ບໍ່ມັກ ບໍ່ມັກ
0
ບໍ່ມັກ
ຕາຢ້ານ ຕາຢ້ານ
0
ຕາຢ້ານ
ຮ່າຮ່າຮ່າ ຮ່າຮ່າຮ່າ
0
ຮ່າຮ່າຮ່າ
ໜ້າຮັກ ໜ້າຮັກ
0
ໜ້າຮັກ
ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ
0
ບໍ່ຜ່ານ
ເສຍໃຈ ເສຍໃຈ
0
ເສຍໃຈ
ປາຕິໂທ໊! ປາຕິໂທ໊!
0
ປາຕິໂທ໊!
ອີຫຍັງຫວະ ອີຫຍັງຫວະ
0
ອີຫຍັງຫວະ
ຮັກເລີຍ ຮັກເລີຍ
0
ຮັກເລີຍ
ດີໃຈ ດີໃຈ
0
ດີໃຈ
ເສົ້າ ເສົ້າ
0
ເສົ້າ
ແຊບ ແຊບ
0
ແຊບ
ຮ່າເອີຍ ຮ່າເອີຍ
0
ຮ່າເອີຍ
ຖືກໃຈ ຖືກໃຈ
1
ຖືກໃຈ
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
1
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
ຜ່ານໄດ້ ຜ່ານໄດ້
0
ຜ່ານໄດ້
Sithon999

ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຜ່ານເຟສບຸ໊ກ

ຄຳເຫັນ

ຄຳຄິດເຫັນ

ເມລຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

error: