ເຂົ້າວັດໄປເອົາບາບ 3 ຂໍ້ນີ້ ຄົນເຂົ້າວັດໄປໃສ່ບາດເຂົ້າໃຈຜິດມາຕະຫຼອດ


ການທຳບຸນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງເຂົ້າວັດເທົ່ານັ້ນ ການທຳບຸນສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍທາງ ໃນບຸນກິລິຍາວັດຖຸ 10 ປະການ ກ່າວໄວ້ວ່າ 1) ບຸນເກີດຈາກການໃຫ້ທານ 2) ບຸນເກີດຈາກການຮັກສາສິນ 3) ບຸນເກີດຈາກການພາວະນາ 4) ບຸນເກີດຈາກການອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ 5) ບຸນເກີດຈາກການຂວນຂວາຍໃນກິດອັນຊອບ 6) ບຸນເກີດຈາກການໃຫ້ສ່ວນບຸນຫຼືອຸທິດບຸນ 7) ບຸນເກີດຈາກການອະນຸໂມທະນາບຸນຂອງຜູ້ອື່ນ 8) ບຸນເກີດຈາກການສະແດງທັມ 9) ບຸນເກີດຈາກການຟັງທັມ 10) ບຸນເກີດຈາກການມີຄວາມເຫັນໃຫ້ກົງ ໂດຍສະຫຼຸບ ບຸນສາມາດສ້າງໄດ້ດ້ວຍ ທາງກາຍ ວາຈາ ແລະໃຈ ນັ້ນເອງ ບາບກໍເຊັ່ນກັນ

ບໍ່ເຂົ້າວັດ ກໍສາມາດທຳບຸນໄດ້ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າວັດ ເຂົາສາມາດທຳບຸນໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ເຂົ້າວັດ ກໍມີ ຖ້າເຂົາເຮັດຖືກ ເພາະຖ້າທ່ານ ສຶກສາທຳມະຫຼາຍໆ ທ່ານຈະຮູ້ວິທີທຳບຸນໃຫ້ໄດ້ບຸນຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າວັດ ກົງກັນຂ້າມ ບາງຄົນເຂົ້າວັດ ບໍ່ຮູ້ຫຍັງກໍມີຫຼາຍ ເຂົ້າວັດໄປຖ່າຍຮູບເຊວຟີ່ຕະພຶດຕະພື (ບາງຄົນນັ່ງທາງຂ້າງ ລຳຄານຊ້ຳ) ເຂົ້າວັດໄປເອົາບາບ ເອົາບາບແນວໃດ ຈະກ່າວໃຫ້ຟັງຕໍ່ໄປ 

 1. 1 ການສູດມົນ ສູດແລ້ວບໍ່ປະຕິບັດຕາມທີ່ສູດ


  ນີ້ກໍແມ່ນ ເຂົ້າວັດໄປເອົາບາບ ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕຣັດໄວ້ວ່າ "ການສູດມົນໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍ ເປັນໂທດ" ບົດສູດທີ່ເປັນພາສາບາລີ-ສັນສະກິດ ເຮົາຄວນອ່ານເບິ່ງອັນທີ່ເພິ່ນແປເປັນພາສາລາວ ແລ້ວທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ ບໍ່ແມ່ນໄປສູດພາສາບາລີ-ສັນສະກິດ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ ຖ້າເຂົາພາສູດວ່າໃຫ້ໄປກິນຂີ້ໝາ ກໍຄົງຈະເວົ້າຕາມ ເພາະບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍ 

  ທີ່ວ່າມາກໍເປັນຈິງເຊັ່ນນັ້ນ ຄົນທີ່ໄປໃສ່ບາດຢູ່ວັດ ສູດມົນແລ້ວກໍບໍ່ປະຕິບັດຕາມທີ່ສູດ ມີຕອນໜຶ່ງທີ່ຄູບາກ່າວວ່າ "ເອົາ...ຮັບສິນຮັບພອນ" ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ຮັບພອນບໍ່ມີດອກ ມີແຕ່ຮັບສິນ ຄູບາເພິ່ນຫາກເວົ້າໄປແນວນັ້ນ ຄວາມໝາຍກໍຄື ໃຫ້ພໍ່ອອກແມ່ອອກ ຮັບເອົາສິນຫ້າໄປປະຕິບັດ ແຕ່ພໍ່ອອກແມ່ອອກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຍິນຄຳວ່າ "ເອົາ...ຮັບສິນຮັບພອນ" ກໍພາກັນເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ຄູບາເອົາແນວວິເສດໃຫ້ (ປະທານພອນວິເສດໃຫ້ ເພາະມີຄຳວ່າພອນນຳ) ພາກັນຍິນດີ ສາທຸກັນເປັນແຖວ

  ແຕ່ອັນທີ່ຈິງແລ້ວບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ຄົນລະເລື່ອງເລີຍ ແລະການທີ່ຄູບາໄປກ່າວວ່າ "ເອົາ...ຮັບສິນຮັບພອນ" ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້ເຊັ່ນກັນວ່າເອົາພອນວິເສດໃຫ້ ຄວນເວົ້າໃນທຳນອງອື່ນ ເຊັ່ນ "ເອົາ ຮັບເອົາສິນໄປປະຕິບັດ ໃຜຊິປະຕິບັດຈຶ່ງກ່າວຮັບເອົາເດີ ໃຜບໍ່ປະຕິບັດ ຢ່າຊິໄປກ່າວ" ແບບນີ້ຈັ່ງຊິຊັດເຈນ

  ໃຫ້ທ່ານພິຈາລະນາບົດສູດດ້ານລຸ່ມນີ້ໃຫ້ດີ ວ່າທ່ານປະຕິບັດຕາມທີ່ທ່ານສູດຫຼືບໍ່ ເວລາທີ່ທ່ານໄປໃສ່ບາດຢູ່ວັດ ຈະໄດ້ຍິນບົດສູດນີ້

  ມະຍັງ ພັນເຕ ວິສຸງ ວິສຸງ ຣັກຂະນັດຖາຍະ ຕິສະຣະເນນະ ສະຫະ ປັນຈະ ສີລານິ ຍາຈາມະ (ຄຳແປ: ຂ້າແຕ່ພຣະສົງຜູ້ຈະເລີນ ຂ້າພະເຈົ້າທັງຫຼາຍຂໍສິນ 5 ຂໍ້ ເພື່ອຈະຮັກສາໄວ້ທີ່ລະຂໍ້ ພ້ອມທັງພຣະຣັດຕະນະໄຕຣ)

  ທຸຕິຍັມປິ ມະຍັງ ພັນເຕ ວິສຸງ ວິສຸງ ຣັກຂະນັດຖາຍະ ຕິສະຣະເນນະ ສະຫະ ປັນຈະ ສີລານິ ຍາຈາມາ (ຄຳແປ: ແມ້ຄັ້ງທີ 2 ຂ້າແຕ່ພຣະສົງຜູ້ຈະເລີນ ຂ້າພະເຈົ້າທັງຫຼາຍຂໍສິນ 5 ຂໍ້ ເພື່ອຈະຮັກສາໄວ້ທີ່ລະຂໍ້ ພ້ອມທັງພຣະຣັດຕະນະໄຕຣ)

  ຕະຕິຍັມປິ ມະຍັງ ພັນເຕ ວິສຸງ ວິສຸງ ຣັກຂະນັດຖາຍະ ຕິສະຣະເນນະ ສະຫະ ປັນຈະ ສີລານິ ຍາຈາມາ (ຄຳແປ: ແມ້ຄັ້ງທີ 3 ຂ້າແຕ່ພຣະສົງຜູ້ຈະເລີນ ຂ້າພະເຈົ້າທັງຫຼາຍຂໍສິນ 5 ຂໍ້ ເພື່ອຈະຮັກສາໄວ້ທີ່ລະຂໍ້ ພ້ອມທັງພຣະຣັດຕະນະໄຕຣ)

  ນະໂມ ຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສັມມາ ສັມພຸດທັດສະ (ກ່າວ 3 ຄັ້ງ ) (ຄຳແປ: ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າພຣະອົງນັ້ນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ໄກຈາກກິເລດ ຕຣັດສະຮູ້ຊອບໄດ້ດ້ວຍພຣະອົງເອງ)

  ພຸດທັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ (ຄຳແປ: ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາພຣະພຸດທະເຈົ້າເປັນທີ່ເພິ່ງ ທີ່ລະລຶກ)

  ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ (ຄຳແປ: ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາພຣະທັມປັນທີ່ເພິ່ງ ທີ່ລະລຶກ)

  ສັງຂັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ (ຄຳແປ: ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາພຣະສົງປັນທີ່ເພິ່ງ ທີ່ລະລຶກ)

  ທຸຕິຍັມປິ ພຸດທັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ (ຄຳແປ: ແມ້ຄັ້ງທີ 2 ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາພຣະພຸດທະເຈົ້າເປັນທີ່ເພິ່ງ ທີ່ລະລຶກ)

  ທຸຕິຍັມປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ (ຄຳແປ: ແມ້ຄັ້ງທີ 2 ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາພຣະທັມເປັນທີ່ເພິ່ງ ທີ່ລະລຶກ)

  ທຸຕິຍັມປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ (ຄຳແປ: ແມ້ຄັ້ງທີ 2 ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາພຣະສົງເປັນທີ່ເພິ່ງ ທີ່ລະລຶກ)

  ຕະຕິຍັມປິ ພຸດທັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ (ຄຳແປ: ແມ້ຄັ້ງທີ 3 ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາພຣະພຸດທະເຈົ້າເປັນທີ່ເພິ່ງ ທີ່ລະລຶກ)

  ຕະຕິຍັມປິ ທັມມັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ (ຄຳແປ: ແມ້ຄັ້ງທີ 3 ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາພຣະທັມເປັນທີ່ເພິ່ງ ທີ່ລະລຶກ)

  ຕະຕິຍັມປິ ສັງຂັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ (ຄຳແປ: ແມ້ຄັ້ງທີ 3 ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖືເອົາພຣະສົງເປັນທີ່ເພິ່ງ ທີ່ລະລຶກ)

  ປານາຕິປາຕາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງສະມາທິຍາມິ (ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະມາທານສິກຂາບົດ ຄືເຈດຕະນາເປັນເຄື່ອງງົດເວັ້ນຈາກການຂ້າ)

  ອະທິນນາທານາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງສະມາທິຍາມິ (ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະມາທານສິກຂາບົດ ຄືເຈດຕະນາເປັນເຄື່ອງງົດເວັ້ນຈາກການຖືເອົາສິ່ງຂອງທີ່ເຈົ້າຂອງບໍ່ໄດ້ໃຫ້)

  ກາເມສຸມິດສາຈາຣາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງສະມາທິຍາມິ (ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະມາທານສິກຂາບົດ ຄືເຈດຕະນາເປັນເຄື່ອງງົດເວັ້ນຈາກການປະພຶດຜິດໃນກາມ

  ມຸສາວາທາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງສະມາທິຍາມິ (ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະມາທານສິກຂາບົດ ຄືເຈດຕະນາເປັນເຄື່ອງງົດເວັ້ນຈາກການເວົ້າຂີ້ຕົວະ)

  ສຸຣາເມຣະຍະມັດຊະປະມາທັດຖານາ ເວຣະມະນີ ສິກຂາປະທັງສະມາທິຍາມິ (ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະມາທານສິກຂາບົດ ຄືເຈດຕະນາເປັນເຄື່ອງງົດເວັ້ນຈາກການດື່ມສຸຣາແລະເມໄຣ ອັນເປັນທີ່ຕັ້ງແຫ່ງຄວາມປະໝາດ)

  ຈາກບົດສູດຂ້າງເທິງ ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດຕາມທີ່ທ່ານສູດຫຼືບໍ່ ຫຼັງໃສ່ບາດແລ້ວ? ເວົ້າວ່າຈະເອົາພຣະພຸດ ພຣະທັມ ພຣະສົງ ມາເປັນທີ່ເພິ່ງ ທີ່ລະລຶກ ແຕ່ພັດໄປຖືແນວອື່ນ ນີ້ກໍເປັນການລະເມີດ ໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງໄດ້ກ່າວໄປ ອີກຢ່າງ ຫຼັງຈາກອອກຈາກວັດໄປແລ້ວ ກໍພາກັນໄປກິນເບຍ ຂ້າແບ້ ຂ້າໝູ ສະຫຼອງ ແລະອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະ ເຂົ້າພັນສາ ອອກພັນສາ  ກ່າວແລ້ວ ສະມາທານແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ໃນສິ່ງທີ່ຕົນໄດ້ສະມາທານ ເປັນການລະເມີດ ເປັນການຂີ້ຕົວະ ເຂົ້າວັດຮ້ອຍເທື່ອ ຂີ້ຕົວະໝົດຮ້ອຍເທື່ອ ຍ່ອມມີໂທດ ນີ້ລະ ເພິ່ນຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ ເຂົ້າວັດໄປເອົາບາບ ເພາະບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ ສູ້ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປວັດບໍ່ໄດ້ (ແຕ່ທຳບຸນຢູ່ນອກ) ເພາະຢ່າງໜ້ອຍ ເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ໄປກ່າວແນວນັ້ນ 

 2. 2 ເອົາເງິນໃສ່ບາດ


  ເຖິງແມ່ນວ່າ ການເອົາເງິນໃສ່ບາດເປັນສິ່ງທີ່ຜິດ ແຕ່ກໍຍັງມີຄົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເອົາເງິນໃສ່ຄືເກົ່າ ພາກັນເຮັດເປັນປະເພນີສືບມາ ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າການເອົາເງິນໃສ່ບາດ ຫຼືຖວາຍຄູບາໂດຍກົງ ເປັນສິ່ງທີ່ຜິດ ເປັນການເຮັດໃຫ້ສາດສະໜາພຸດເສື່ອມໂຊມ ເປັນການສົ່ງເສີມພິຂຸໃຫ້ລະເມີດພຣະວິໄນ ເປັນໄປເພື່ອການສະສົມກິເລດ ບໍ່ເປັນໄປເພື່ອການໜີຈາກກິເລດ ດັ່ງຫຼັກຖານໃນພຣະທັມວິໄນກ່າວໄວ້ແຕ່ລະຂໍ້ດ້ານລຸ່ມນີ້ (ຄລິກໃສ່ລິງຄ໌ເສັ້ນຂີດກ້ອງສີຂຽວເພື່ອອ່ານລາຍລະອຽດພຣະທັມວິໄນ)


  ປັດຈຸບັນນີ້ ເຫັນຮອດ ຄູບາ ຈົວ ໄປກົດເງິນຢູ່ຕູ້ເອທີເອັມ ເສື່ອມແຮງແລ້ວ ສາດສະໜາພຸດ ທະນາຄານກໍບໍ່ຮູ້ເລື່ອງພຣະວິໄນ ອະນຸຍາດໃຫ້ ສະມະນະ ເປີດບັນຊີ 

  ຢາກໃຫ້ "ສະມະນະ" (ນັກບວດ) ຄື "ຄະລຶຫະ" (ໂຍມ) ຊິເປັນໄປໄດ້ຈັກເທື່ອ ໂຍມມີເງິນ ກະຢາກໃຫ້ພຣະມີເງິນ ເອົາໄປເອົາມາ ພຣະກໍເລີຍຊິມີເມຍຄືໂຍມ 

  ກະເປັນຍ້ອນເງິນຄຳນີ້ລະ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຍິນຂ່າວທີ່ບໍ່ດີກ່ຽວກັບສາດສະໜາ ມີຂ່າວໃຫ້ເຫັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍ ສະເພາະຂ່າວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ພິຂຸ ມີຄະດີຕ່າງໆ ອັນນີ້ແມ່ນຍ້ອນຫຍັງ ກະຍ້ອນເງິນນິລະ ປານນັ້ນ ຍັງມາວ່າພຣະຮັບເງິນບໍ່ເປັນຫຍັງ ບາງຄົນບໍ່ຮູ້ເລື່ອງສາດສະໜາອີຫຍັງເລີຍ ຖຽງລູກດຽວວ່າ ເອົາເງິນຖວາຍຄູບາບໍ່ຜິດ 

 3. 3 ບໍ່ໄດ້ຢາດນ້ຳ ກັງວົນວ່າບຸນຊິບໍ່ຮອດບໍ່ເຖິງຍາດທີ່ລ່ວງລັບໄປ


  ບາງຄົນໄປໃສ່ບາດຢູ່ວັດ ເກີດເຫດສຸກເສີນ ຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກພິທີໄປ ເລີຍບໍ່ໄດ້ຢາດນ້ຳ ກໍເກີດມີຄວາມກັງວົນວ່າ ບຸນຂອງຕົນເອງຊິບໍ່ຮອດບໍ່ເຖິງຍາດທີ່ລ່ວງລັບໄປ ເພາະຕົນບໍ່ໄດ້ຢາດນ້ຳ ອັນນີ້ ເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜິດຫຼາຍ ການຖອກນ້ຳລົງບໍ່ໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ຈະນຳບຸນໄປເລີຍ ບຸນໄປເກີດຈາກການເອົາໃຫ້ ຊິນຶກໃນໃຈຫຼືເວົ້າແນວໃດກໍໄດ້ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າເອົາໃຫ້ ຕົວຢ່າງ "ບຸນນີ້ຈົ່ງຮອດຈົ່ງເຖິງຍາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ"

  ການຢາດນ້ຳ ມີທີ່ມາຈາກສາດສະໜາພຣາມ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ໃນສາດສະໜາພຸດ ການອຸທິດບຸນບໍ່ມີການຢາດນ້ຳ ບຸນເກີດຈາກການອຸທິດໃຫ້ (ເອົາບຸນໃຫ້) ນ້ຳທີ່ຢາດລົງບໍ່ໄດ້ເປັນໂຕທີ່ນຳບຸນໄປ ຖ້າທ່ານບໍ່ມີບຸນຊິໃຫ້ ຫຼືທ່ານບໍ່ຄິດທີ່ຈະໃຫ້ບຸນ ຢາດນ້ຳລົງຊື່ໆ ມັນກະບໍ່ໄປດອກ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ກ່ຽວ ເປັນແຄ່ປະເພນີທີ່ຖືສືບທອດກັນມາ 

  ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຍົກເອົາເລື່ອງພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ໃຫ້ທານແລ້ວອຸທິດແກ່ຍາດທີ່ເປັນເປຣດ ມາອ້າງອີງເປັນທີ່ມາຂອງເລື່ອງຢາດນ້ຳ ແຕ່ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ໃຫ້ນ້ຳເປັນທານແກ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລ້ວອຸທິດຜົນບຸນ (ທີ່ໄດ້ຈາກການທານນ້ຳນັ້ນ) ໃຫ້ຍາດທີ່ເປັນເປຣດ ພວກເປຣດເຫຼົ່ານັ້ນຈຶ່ງມີສະນ້ຳໄດ້ອາບ ໄດ້ດື່ມ ນີ້ເປັນຜົນຂອງການທານອຸທິດ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການຢາດນ້ຳເລີຍ 

  ຖ້າໃຜຢາກຖືຕາມປະເພນີ ຢາກອະນຸລັກປະເພນີການຢາດນ້ຳໄວ້ ກໍຖືໄປ ບໍ່ໄດ້ວ່າ ແຕ່ຢາກໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕາມຄວາມເປັນຈິງວ່າ ໃນສາດສະໜາພຸດ ການອຸທິດບຸນບໍ່ກ່ຽວກັບການຢາດນ້ຳ ຖ້າທ່ານໃຫ້ທານແລ້ວອຸທິດ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຢາດນ້ຳ ຫຼືລືມຢາດນ້ຳ ກໍຢ່າໄປກັງວົນເລີຍວ່າຜົນບຸນທີ່ທ່ານອຸທິດນັ້ນ ຈະບໍ່ຮອດບໍ່ເຖິງຍາດຂອງທ່ານ ເພາະການໃຫ້ທານ ແລ້ວອຸທິດ ບໍ່ມີຄຳວ່າເສຍຖິ້ມຊື່ໆ

  ຂຽນໂດຍ: khianlao.com


ໂພສຕ໌ນີ້ຖືກໃຈຢູ່ບໍ່? ແບ່ງປັນໃຫ້ເພື່ອນໄດ້ຮູ້ນຳແນ່!

ການຕອບຮັບຂອງທ່ານຕໍ່ໂພສຕ໌ນີ້ເປັນແນວໃດ?

ໃຈຮ້າຍ ໃຈຮ້າຍ
0
ໃຈຮ້າຍ
ບໍ່ມັກ ບໍ່ມັກ
0
ບໍ່ມັກ
ຕາຢ້ານ ຕາຢ້ານ
0
ຕາຢ້ານ
ຮ່າຮ່າຮ່າ ຮ່າຮ່າຮ່າ
0
ຮ່າຮ່າຮ່າ
ໜ້າຮັກ ໜ້າຮັກ
0
ໜ້າຮັກ
ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ
0
ບໍ່ຜ່ານ
ເສຍໃຈ ເສຍໃຈ
0
ເສຍໃຈ
ປາຕິໂທ໊! ປາຕິໂທ໊!
0
ປາຕິໂທ໊!
ອີຫຍັງຫວະ ອີຫຍັງຫວະ
0
ອີຫຍັງຫວະ
ຮັກເລີຍ ຮັກເລີຍ
0
ຮັກເລີຍ
ດີໃຈ ດີໃຈ
0
ດີໃຈ
ເສົ້າ ເສົ້າ
0
ເສົ້າ
ແຊບ ແຊບ
0
ແຊບ
ຮ່າເອີຍ ຮ່າເອີຍ
0
ຮ່າເອີຍ
ຖືກໃຈ ຖືກໃຈ
1
ຖືກໃຈ
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
0
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
ຜ່ານໄດ້ ຜ່ານໄດ້
0
ຜ່ານໄດ້
ຄົນປາກເຊ

ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ເປັນຄົນປາກເຊ ສົນໃຈເລື່ອງຂຽນໂພສຕ໌ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເລື່ອງທັມມະ ທ່ານສາມາດໂພສຕ໌ຄຳຖາມຂອງທ່ານຢູ່ກະດານຄຳຖາມ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຈະຫາຂໍ້ມູນມາໃຫ້ທ່ານເອງ!

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຜ່ານເຟສບຸ໊ກ

ຄຳເຫັນ

ຄຳຄິດເຫັນ

ເມລຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

ກົດໄລຄ໌ເພື່ອຕິດຕາມຂ່າວສານຈາກເພຈ
close-link
error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo