ສະພາບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງຈຳປາສັກ ກຽມຄຸ້ມຄອງແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ


ທ່ານ ສຸລິຍົນ ພິລາວົງ, ຫົວໜ້າກົມການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ (ຊ້າຍມື) ແລະ ທ່ານ ຄໍາພົນ ນວນແສງສີ ປະທານ ສະພາບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຈໍາປາສັກ (ຂວາມື) 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 08-12 ຕຸລາ 2018 ຜ່ານມາ ຄະນະວິຊາການຈາກ ກົມ ຂອ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການອອກແລະ ຄຸ້ມຄອງໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ ຄະນະບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຈຳປາສັກ (ຂສພຈສ) ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງຈຳປາສັກ ເພື່ອເປັນການຕອບຮັບການເຊື້ອເຊີນຂອງ ຄະນະບໍລິຫານ ຂສພຈສ. 

ເຂດດັ່ງກ່າວ ມີແຜນເປີດຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ທັງເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເລກທີ 188/ລບ, ລົງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2018 ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ສຸລິຍົນ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າ ກົມ ຂອ ແລະ ທ່ານ ຄໍາພົນ ນວນແສງສີ ປະທານສະພາບໍລິຫານເຂດ ຂສພຈສ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 21 ທ່ານ ໃນນັ້ນຕາງໜ້າຈາກພາກລັດ ຈໍານວນ 05 ທ່ານ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານເຂດ ຈຳນວນ 16 ທ່ານ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາຍໃນເຂດ ຂສພຈສ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າພາຍໃຕ້ຂອບສັນຍາຕ່າງໆ ລວມເຖິງຂັ້ນຕອນການອອກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ເພື່ອຮັບປະກັນວຽກງານດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໄປປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີ່ມີຢູ່ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ ກ່ອນຈະມີການມອບສິດໃຫ້ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳ ຂສພຈສ ໃຫ້ອອກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ. 

ຟອມທີ່ ຂສພຈສ ຈະສາມາດອອກໄດ້ ທັງໝົດພາຍຫຼັງການມອບສິດມີຈໍານວນ 12 ຟອມ ຄື: A, D, E, S, AANZ, AI, AJ, AK, APTA, DFTP, SPT, ແລະ Co-Korea. ໃນນັ້ນ ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ວິທີການອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ (CO) ທີ່ ສປປ ລາວ ນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 03 ວິທີດ້ວຍກັນຄື: ວິທີອອກແບບເຈ້ຍສໍ, ອອກຜ່ານທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ.

ນອກຈາກໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານທິດສະດີແລ້ວ ທີມງານ ກົມ ຂອ ກໍ່ຍັງໄດ້ແນະນຳວິທີ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການລົງກວດໂຮງງານຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ຈະມາຂໍອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ແລະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເບິ່ງຂະບວນການຜະລິດຕົວຈິງຂອງບາງໂຮງງານພາຍໃນເຂດ.

ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ ທີມງານວິຊາການຈາກ ກົມ ຂອ ກໍ່ໄດ້ມີການປະເມີນຄືນ ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳຢູ່ ຂສພຈສ ຜູ້ທີ່ຈະຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ກ່ອນທີ່ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈະສາມາດມອບໃຫ້ ຂສພຈສ ເປັນ ຫ້ອງການເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກ ແລະ ຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ໃນລຳດັບຕໍ່ໄປ.

ທີ່ມາ: Lao Trade Portal


ໂພສຕ໌ນີ້ຖືກໃຈຢູ່ບໍ່? ແບ່ງປັນໃຫ້ເພື່ອນໄດ້ຮູ້ນຳແນ່!

ການຕອບຮັບຂອງທ່ານຕໍ່ໂພສຕ໌ນີ້ເປັນແນວໃດ?

ໃຈຮ້າຍ ໃຈຮ້າຍ
0
ໃຈຮ້າຍ
ບໍ່ມັກ ບໍ່ມັກ
0
ບໍ່ມັກ
ຕາຢ້ານ ຕາຢ້ານ
0
ຕາຢ້ານ
ຮ່າຮ່າຮ່າ ຮ່າຮ່າຮ່າ
0
ຮ່າຮ່າຮ່າ
ໜ້າຮັກ ໜ້າຮັກ
0
ໜ້າຮັກ
ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ
0
ບໍ່ຜ່ານ
ເສຍໃຈ ເສຍໃຈ
0
ເສຍໃຈ
ປາຕິໂທ໊! ປາຕິໂທ໊!
0
ປາຕິໂທ໊!
ອີຫຍັງຫວະ ອີຫຍັງຫວະ
0
ອີຫຍັງຫວະ
ຮັກເລີຍ ຮັກເລີຍ
0
ຮັກເລີຍ
ດີໃຈ ດີໃຈ
0
ດີໃຈ
ເສົ້າ ເສົ້າ
0
ເສົ້າ
ແຊບ ແຊບ
0
ແຊບ
ຮ່າເອີຍ ຮ່າເອີຍ
0
ຮ່າເອີຍ
ຖືກໃຈ ຖືກໃຈ
0
ຖືກໃຈ
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
0
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
ຜ່ານໄດ້ ຜ່ານໄດ້
0
ຜ່ານໄດ້
Sithon999

ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຜ່ານເຟສບຸ໊ກ

ຄຳເຫັນ

ຄຳຄິດເຫັນ

ເມລຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo