ວິສາວະກອນຊາວອາເມຣິກາເຜີຍສາເຫດເຂື່ອນແຕກພັງ ເກີດຈາກການສ້າງເຂື່ອນໃນພື້ນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ


ວິສາວະກອນ ຊາວອາເມຣິກາ ຣິຊາຣ໌ດ ມີຮານ (Richard Meehan) ໄດ້ກ່າວເຖິງສາເຫດຂອງໂສກກະນາດຕະກຳ ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຢູ່ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເມື່ອວັນທີ 23 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເກີດຈາກການສ້າງເຂື່ອນໃນພື້ນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຕໍ່ທໍລະນີວິທະຍາ.

ມີຮານ ເປັນວິສາວະກອນທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີແມສຊາຊູເຊຕສ໌ ແລະກຳລັງສອນຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອຣ໌ດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ລາວມີປະສົບການໃນການອອກແບບ ແລະສ້າງເຂື່ອນໃນພື້ນທີ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງໄທມາກ່ອນ ແລະເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີຮານ ໄດ້ຂຽນເນື້ອຫາກ່ຽວກັບການວິເຄາະເຖິງຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກພັງ.

ແຜນທີ່ທີ່ສະແດງເຖິງທີ່ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ

PNPC

ໃນການວິເຄາະດັ່ງກ່າວ ມີຮານ ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດແລະການກວດສອບຂໍ້ມູນດິນ ເພື່ອສືບຫາສາເຫດເຖິງຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງເຂື່ອນແຕກພັງວ່າເກີດຈາກອີ່ຫຍັງກັນແທ້ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ລາວວິເຄາະ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊຕ໌ສູນວິໄຈວິສາວະກຳແຜ່ນດິນໄຫວບລູມແຫ່ງສະແຕນຟອຣ໌ດ (Stanford’s Blume Earthquake Engineering Center).

ຮູບພາບແລະຂໍ້ມູນຊັ້ນດິນທີ່ໄດ້ມາຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ ບວກກັບປະສົບການໃນການສ້າງເຂື່ອນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດໄທ ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີພູມສັນຖານຄ້າຍໆກັນ ປະກອບກັບການປຽບທຽບກັບພື້ນທີ່ອື່ນໆທີ່ເປັນດິນເຂດຮ້ອນ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພາກສ່ວນສັນເຂື່ອນ (Saddle Dam) ທາງພາກຕາເວັນຕົກນັ້ນ ສ້າງບົນຫຼຸມຍຸບ ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີຊ່ອງວ່າງໃຕ້ດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນບໍ່ສາມາດຮອງຮັບນ້ຳໜັກສັນເຂື່ອນໄດ້ໃນຊ່ວງທີ່ຝົນຕົກໜັກໃນເຂດພື້ນທີ່ພູພຽງບໍລະເວນດັ່ງກ່າວ.

ມີຮານ ກ່າວວ່າ ເມື່ອແຮງດັນນ້ຳເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ມີການທຳງານຕາມສະເປກແບບເດີມໆ ດົນໆໄປຈະເຮັດໃຫ້ມີການຮົ່ວຊຶມຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ ພາຍໃນແນວສັນເຂົາຊັ້ນຫີນບາຊອລຕ໌ (basalt) ອັນບໍ່ແໜ້ນແກ່ນ ທີ່ເປັນສ່ວນຄ້ຳເຂື່ອນໄວ້ ເມື່ອລະດັບນ້ຳສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະບໍ່ມີແນວອື່ນມາຮອງຮັບ ເຂື່ອນດິນອັນບໍ່ແໜ້ນແກ່ນນີ້ ກໍເລີ່ມໂຢດລົງຕາມຊ່ອງວ່າງໃນດິນ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຫຼັງໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ.

ເຂື່ອນມີການຮົ່ວໄຫຼໃນຫຼຸມຍຸບເປັນເວລາ 3 ວັນມາແລ້ວ ຮູບນີ້ອະທິບາຍເຖິງທິດສະດີຂອງມີຮານວ່າພາກສ່ວນສັນເຂື່ອນດ້ານຕາເວັນຕົກແຕກພັງໄດ້ແນວໃດ ມີຮານເຊື່ອວ່າມຸມນີ້ຂອງເຂື່ອນສ້າງບົນຫຼຸມຍຸບ

Meehan

ມີຮານ ຍັງໄດ້ອະທິບາຍຕື່ມອີກວ່າ ພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ "ມີປັດໄຈສ່ຽງທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້" ຈາກພູມສັນຖານໃນຊັ້ນດິນທີ່ມີນ້ຳເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພື້ນດິນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ລວມທັງລາວາທີ່ມີໂອກາດຮົ່ວໄຫຼສູງ ບວກກັບສ່ວນຊ່ອງວ່າງແລະແຕກຫັກຂອງດິນ ລວມເຖິງສະພາບຂອງດິນເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ ເຊິ່ງຄົນສ້າງເຂື່ອນຈະຮູ້ດີວ່າ ປັດໄຈດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະເຂື່ອນດັ່ງກ່າວກໍປະກອບດ້ວຍ ດິນປະເພດ residual soil ທີ່ບໍ່ມີຄວາມແໜ້ນແກ່ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການກັດເຊາະແລະໂຢດຈາກກັນຢ່າງໄວວາ ເມື່ອເວລາມີຮອຍແຕກພັງເກີດຂຶ້ນແລະມີຄວາມດັນນ້ຳສູງ.

ເຫດການດັ່ງ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄຳຖາມຫຼາຍຂໍ້ກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງເຂື່ອນວ່າມີຄວາມໝາະສົມຫຼືບໍ່? ແລະໜຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ເກີດຈາກລັດຖະບານລາວພະຍາຍາມເລັ່ງໂຄງການຂະຫຍາຍເຂື່ອນຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນຂາດການສຶກສາເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນຫຼືບໍ່? ລວມທັງບັນຫາເລື່ອງການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເໝາະສົມຂອງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນປະເທດທີ່ມີພູມອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ ແຕ່ພັດນຳເອົາແນວທາງວິສາວະກຳຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກມາໃຊ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ຜ່ານມາເກືອບສີ່ເດືອນແລ້ວ ຜົນການສືບສວນ-ສອບສວນ ຫາສາເຫດຂອງເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກພັງ ຍັງງຽບຫາຍ ບໍ່ມີການລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃດໆເລີຍ ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈວ່າ ການສືບສວນ-ສອບສວນ ອາດຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ່ ແລະອາດເກີດຄວາມບົກຜ່ອງ ຈົນບໍ່ສາມາດຊອກຫາສາເຫດຂອງເຂື່ອນແຕກໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະໃນທີ່ສຸດ ກໍບໍ່ສາມາດນຳເອົາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຫດການໂສກກະນາດຕະກຳໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້.

ຮຽບຮຽງ: khianlao.com / ທີ່ມາ: atimes, prachatai


ໂພສຕ໌ນີ້ຖືກໃຈຢູ່ບໍ່? ແບ່ງປັນໃຫ້ເພື່ອນໄດ້ຮູ້ນຳແນ່!

ການຕອບຮັບຂອງທ່ານຕໍ່ໂພສຕ໌ນີ້ເປັນແນວໃດ?

ໃຈຮ້າຍ ໃຈຮ້າຍ
0
ໃຈຮ້າຍ
ບໍ່ມັກ ບໍ່ມັກ
0
ບໍ່ມັກ
ຕາຢ້ານ ຕາຢ້ານ
0
ຕາຢ້ານ
ຮ່າຮ່າຮ່າ ຮ່າຮ່າຮ່າ
0
ຮ່າຮ່າຮ່າ
ໜ້າຮັກ ໜ້າຮັກ
0
ໜ້າຮັກ
ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ
0
ບໍ່ຜ່ານ
ເສຍໃຈ ເສຍໃຈ
0
ເສຍໃຈ
ປາຕິໂທ໊! ປາຕິໂທ໊!
1
ປາຕິໂທ໊!
ອີຫຍັງຫວະ ອີຫຍັງຫວະ
0
ອີຫຍັງຫວະ
ຮັກເລີຍ ຮັກເລີຍ
0
ຮັກເລີຍ
ດີໃຈ ດີໃຈ
0
ດີໃຈ
ເສົ້າ ເສົ້າ
0
ເສົ້າ
ແຊບ ແຊບ
0
ແຊບ
ຮ່າເອີຍ ຮ່າເອີຍ
0
ຮ່າເອີຍ
ຖືກໃຈ ຖືກໃຈ
1
ຖືກໃຈ
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
0
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
ຜ່ານໄດ້ ຜ່ານໄດ້
0
ຜ່ານໄດ້
Sithon999

ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຜ່ານເຟສບຸ໊ກ

ຄຳເຫັນ

ຄຳຄິດເຫັນ

ເມລຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

error: