ການເກັບກູ້ລະເບີດຂອງໜ່ວຍງານ IMAC ຢູ່ບໍລິຄຳໄຊໃກ້ຈະສິ້ນສຸດພາລະກິດ 5 ເດືອນ


ອີງຕາມທີ່ tvzvezda.ru ລາຍງານ ໃນລະຫວ່າງ ປີ ຄ.ສ. 1964 ຫາ 1973 ອາເມຣິກາຖິ້ມລະເບີດປະມານ 3 ລ້ານໂຕນໃສ່ປະເທດລາວ ຕອນນັ້ນເປັນຊ່ວງສົງຄາມຫວຽດນາມ (Vietnam War).

ເຖິງແມ່ນວ່າອາເມຣິກາຈະບໍ່ໄດ້ປະກາດສົງຄາມກັບລາວຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ປະເທດລາວ ກໍເປັນປະເທດທີ່ອາເມຣິກາຖິ້ມລະເບີດລົງໃສ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ຍົນຖິ້ມລະເບີດຂອງອາເມຣິກາຢູ່ຖານທັບໄທ ບິນຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ຜ່ານລາວ ໄປຖິ້ມລະເບີດໃສ່ຫວຽດນາມເໜືອ.

ແຕ່ຫວຽດນາມເໜືອກໍບໍ່ຍອມໃຫ້ອາເມຣິກາຖິ້ມລະເບີດລົງໃສ່ງ່າຍໆ ລະເບີດທີ່ຍັງເຫຼືອໃນຍົນ ອາເມຣິກາຊິນຳເອົາກັບຖານຢູ່ໄທ ກໍເບິ່ງຄືຊິເປັນການບໍ່ປອດໄພ ຈຶ່ງຖິ້ມລົງໃສ່ລາວນຳໃນຂະນະບິນກັບ.

ແລະການຖິ້ມລະເບີດດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ອາເມຣິກາເອີ້ນວ່າ "ສົງຄາມລັບ" ໃນການສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານຣາຊະອານາຈັກລາວ ຕໍ່ສູ້ກັບຂະບວນການປະຕິວັດລາວ (Pathed Lao) ແລະ ເປັນການທຳລາຍເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີມິນ (Ho Chi Minh Trail) ລະເບີດທີ່ຖິ້ມລົງໄດ້ທຳລາຍບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍຕ້ອງພັດຖິ່ນ.

ລະເບີດທີ່ອາເມຣິກາຖິ້ມລົງໃສ່ລາວຝັງເລິກໃນພື້ນດິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາທີ່ບໍ່ຮູ້ ເອົາຫຼົ້ວ ເອົາສຽມຂຸດລົງ ຊ້ວນເອົາຂຶ້ນມາ ຫຼື ປະຊາຊົນທີ່ເຮັດກໍ່ສ້າງຂຸດລົງໄປໃນພື້ນດິນ ຫຼື ຝົນຕົກໜັກ ກໍເຮັດໃຫ້ລະເບີດພວກນີ້ໂພ່ຂຶ້ນມາຈາກພື້ນດິນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ໃນເດືອນຕຸລາ 2018 ລັດຖະບານລັດເຊຍ ໄດ້ສົ່ງຊ່ຽວຊານເກັບກູ້ລະເບີດຈຳນວນ 36 ຄົນ ຈາກໜ່ວຍງານເກັບກູ້ລະເບີດສູນ IMAC ມາຊ່ວຍເຫຼືອລາວ ເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ໂດຍມີພາລະກິດຢູ່ 5 ເດືອນ ຄື ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2018 ຫາ ເດືອນມີນາ 2019 ທີ່ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ບົນພື້ນທີ່ປ່າກວ່າຮ້ອຍເຮັກຕາ.

ລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ ຝັງຢູ່ໃນພື້ນດິນເລິກປະມານ 40 ຊັງຕີແມັດ ຫາ 2.5 ແມັດ.

ໝາຍຈ້ຳສີແດງບົ່ງບອກເຖິງພື້ນທີ່ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດພົບລະເບີດ ໃນພື້ນທີ່ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.

ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ເປັນປ່າດົງຕຶບໜາ ໃນແຕ່ລະມື້ ທະຫານລາວຈະຖາງປ່າ ກະກຽມພື້ນທີ່ໃໝ່ ໄລ່ງູໜີ ເພື່ອທຳການກວດກູ້ລະເບີດ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະໝາຍພື້ນທີ່ເປັນຮູບສີ່ລ່ຽມຂະໜາດ 25 x 25 ແມັດ ແລະໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະເອົາໄມ້ມາປັກ ແລ້ວດຶງເຊືອກ ໝາຍເປັນແຖວໆກວ້າງໜຶ່ງແມັດ. 

ຈາກນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຈະໃສ່ຊຸດປ້ອງກັນລະເບີດແບບພິເສດ (OVR-2) ແລ້ວຖືອຸປະກອນກວດຫາລະເບີດ ຍ່າງກວດຫາລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກທີ່ຝັງໃນພື້ນດິນ ຢ່າງລະອຽດ.

ຊຸດປ້ອງກັນລະເບີດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສວມໃສນັ້ນ ມີປະສິດທິພາບສູງ ສາມາດປ້ອງກັນລູກປືນ ຫຼື ລະເບີດທີ່ມີອານຸພາບທຳລາຍສູງ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ໃນແຕ່ລະວັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານກວດຫາລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ທຸກຊອກທຸກມຸມ ໃນພື້ນທີ່ທີ່ໝາຍໄວ້ ແມ້ແຕ່ເສດເຫຼັກນ້ອຍໆ ເຊັ່ນເຫຼັກຕະປູ ກໍບໍ່ສາມາດລອດໄປໄດ້ ຖືກເກັບອອກໝົດ.

ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ມີພຽງແຕ່ພື້ນທີ່ຈະປອດຈາກວັດຖຸລະເບີດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເສດໂລຫະຈຳພວກອື່ນໆ ກໍຍັງບໍ່ມີຫຼົງເຫຼືອເຊັ່ນກັນ ຖືກເກັບອອກໝົດ.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນລວດໜາມໝາກຈັບ ກໍຖືກເກັບອອກ ບໍ່ເຫຼືອ.

ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ປ່າປອດຈາກອາວຸດວັດຖຸລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ 100% ແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງກວດຫາລະເບີດຢູ່ພື້ນທີ່ທົ່ງນາ ປົກກະຕິ ກ້າເຂົ້າມີຄວາມເລິກຢູ່ປະມານເຄິ່ງແມັດ ແຕ່ທີມກວດຫາລະເບີດຂອງລັດເຊຍ ກວດສອບເລິກລົງໄປເຖິງ 3 ແມັດ ຮັບປະກັນວ່າ ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວປອດຈາກໄພອັນຕະລາຍຂອງລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ຊ່ຽວຊານລັດເຊຍ ໄດ້ໃຫ້ການເຝິກອົບຮົມທະຫານລາວແລ້ວຈຳນວນ 20 ຄົນ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ, ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນກວດຫາວັດຖຸລະເບີດ ແລະການນຳໃຊ້ຊຸດປ້ອງກັນລະເບີດ.

ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດເຊຍສິ້ນສຸດພາລະກິດເກັບກູ້ລະເບີດໃນໄລຍະ 5 ເດືອນນີ້ແລ້ວ ແລະກັບຄືນສູ່ປະເທດ ທະຫານລາວທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ການເຝິກອົບຮົມຕາມມາດຕະຖານຂອງສູນ IMAC ນັ້ນ ຈະເປັນຜູ້ສືບຕໍ່ເກັບກູ້ລະເບີດຕໍ່ໄປ.

ນອກຈາກນີ້ ລັດເຊຍຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ທະຫານລາວ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຕໍ່ໄປ ເມື່ອພວກເພິ່ນກັບລັດເຊຍ. 

ຫຼັງຈາກໜ່ວຍເກັບກູ້ລະເບີດລັດເຊຍກັບປະເທດໄປແລ້ວ ພາລະກິດເກັບກູ້ລະເບີດຂອງລາວ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ໄປ ເນື່ອງຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ຍັງຝັງໃນພື້ນດິນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.

ປະຫວັດສາດບັນທຶກ ພາລະກິດຖິ້ມລະເບີດ 580,000 ຄັ້ງ ຂອງອາເມຣິກາ ຫຼື ທຽບເທົ່າກັບ ເຮືອບິນຂົນລະເບີດເຕັມລຳ ໃນທຸກໆ 8 ນາທີ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ໄປຖິ້ມຢູ່ລາວເປັນເວລາ 9 ປີ ເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນປະເທດ ທີ່ຖືກຖິ້ມລະເບີດໃສ່ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ຕໍ່ຫົວຄົນ ໃນປະຫວັດສາດ.

ຮຽບຮຽງ: khianlao.com / ທີ່ມາ: tvzvezda.ru ຮູບພາບ: fotografersha.livejournal.com


ໂພສຕ໌ນີ້ຖືກໃຈຢູ່ບໍ່? ແບ່ງປັນໃຫ້ເພື່ອນໄດ້ຮູ້ນຳແນ່!

ການຕອບຮັບຂອງທ່ານຕໍ່ໂພສຕ໌ນີ້ເປັນແນວໃດ?

ໃຈຮ້າຍ ໃຈຮ້າຍ
0
ໃຈຮ້າຍ
ບໍ່ມັກ ບໍ່ມັກ
0
ບໍ່ມັກ
ຕາຢ້ານ ຕາຢ້ານ
0
ຕາຢ້ານ
ຮ່າຮ່າຮ່າ ຮ່າຮ່າຮ່າ
0
ຮ່າຮ່າຮ່າ
ໜ້າຮັກ ໜ້າຮັກ
0
ໜ້າຮັກ
ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ
0
ບໍ່ຜ່ານ
ເສຍໃຈ ເສຍໃຈ
0
ເສຍໃຈ
ປາຕິໂທ໊! ປາຕິໂທ໊!
0
ປາຕິໂທ໊!
ອີຫຍັງຫວະ ອີຫຍັງຫວະ
0
ອີຫຍັງຫວະ
ຮັກເລີຍ ຮັກເລີຍ
0
ຮັກເລີຍ
ດີໃຈ ດີໃຈ
0
ດີໃຈ
ເສົ້າ ເສົ້າ
0
ເສົ້າ
ແຊບ ແຊບ
0
ແຊບ
ຮ່າເອີຍ ຮ່າເອີຍ
0
ຮ່າເອີຍ
ຖືກໃຈ ຖືກໃຈ
1
ຖືກໃຈ
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
0
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
ຜ່ານໄດ້ ຜ່ານໄດ້
1
ຜ່ານໄດ້
Sithon999

ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຜ່ານເຟສບຸ໊ກ

ຄຳເຫັນ

ຄຳຄິດເຫັນ

ເມລຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo