ໄຂຂໍ້ສົງໄສ ຜີປອບມີຈິງຫຼືບໍ່ ເປັນເລື່ອງຈິງຫຼືງົມງາຍ ມື້ນີ້ມາວິເຄາະແລະຫາຄຳຕອບນຳກັນ


Cr: Google Image

ອີງຕາມຄວາມເຊື່ອແລ້ວ ຜີປອບ ແມ່ນຜີປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນລາວແລະຄົນໄທມາແຕ່ດົນນານ ເຊື່ອກັນວ່າຜູ້ທີ່ເປັນຜີປອບນັ້ນ ແມ່ນເກີດຈາກຜູ້ນັ້ນມີຄາຖາອາຄົມແລະບໍ່ຄາລຳໃນຂໍ້ຫ້າມ ກໍເລີຍເກີດມີຈິດວິນຍານມິດສາທິດທິທີ່ເປັນປອບເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈິດວິນຍານທີ່ເອີ້ນວ່າປອບນີ້ຈະສິງຄົນຫຼືອາໄສຮ່າງກາຍຄົນກິນຂອງດິບໆຫຼືເຮັດແນວທີ່ບໍ່ດີຕ່າງໆນາໆ ນອກຈາກນີ້ ບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າ ຜີປອບເກີດຈາກຫວ້ານ ເຊິ່ງຈະອະທິບາຍທີ່ມາຂອງການເກີດຜີປອບໄປຕ່າໆນາໆ ພ້ອມທັງແບ່ງປະເພດປອບໄວ້ອີກດ້ວຍ ແລະເມື່ອຄົນທີ່ເປັນປອບຕາຍ ຜີປອບກໍຈະຕາຍໄປນຳ ເຂົາວ່າແນວນັ້ນ

ເມື່ອອີງຈາກຄວາມໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດມີຂໍ້ສົງໄສຂຶ້ນມາວ່າ ມັນຊິເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ "ຈິດວິນຍານໜຶ່ງຫຼືເອີ້ນວ່າຜີປອບນີ້ ຈະເກີດຈາກການທີ່ຄົນມີວິຊາອາຄົມແລ້ວບໍ່ຄາລຳ ການທີ່ຄົນມີວິຊາອາຄົມແລ້ວບໍ່ຄາລຳ (ພາວະແບບນີ້) ສາມາດສ້າງຈິດວິນຍານໜຶ່ງຂຶ້ນມາໄດ້ຊ້ຳບໍ່? ຖ້າໄດ້ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ມະນຸດເປັນຜູ້ເນຣະມິດ ເປັນຜູ້ລິຂິດການກຳເນີດຂອງຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ອື່ນຂຶ້ນມາໄດ້" ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຂັດກັບທີ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າສອນ ພຣະພຸດທະເຈົ້າສອນໄວ້ວ່າ ມະນຸດຫຼືເທວະດາບໍ່ສາມາດເນຣະມິດ ລິຂິດຊີວິດຂອງສັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ ສະນັ້ນ ເມື່ອອີງຈາກຂໍ້ນີ້ ຈຶ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ "ການທີ່ຄົນໆໜຶ່ງມີຄາຖາອາຄົມແລ້ວບໍ່ຄາລຳ ຊິສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຈິດວິນຍານໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າປອບນີ້ເກີດຂຶ້ນມາໄດ້ ເພາະມະນຸດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄປສ້າງຈິດວິນຍານຜູ້ອື່ນໄດ້ ເພາະຕົວຕົນໃຜຕົວຕົນມັນ ໂດຍມີກັມຈຳແນກໃຫ້ເປັນໄປ" ດັ່ງທີ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕຣັສໄວ້

…พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนมาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึงอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้
(ເຫຼັ້ມ 23 ໜ້າ 251 ແຖວ 17)

ເມື່ອຕົວຕົນໃຜຕົວຕົນມັນໂດຍມີກັມຈຳແນກແບບນີ້ແລ້ວ ຈຶ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ "ເມື່ອຄົນທີ່ເປັນປອບຕາຍໄປ ຕົວຈິດວິນຍານທີ່ເປັນປອບ (ທີ່ເປັນອີກຕົວຕົນໜຶ່ງ) ກໍຈະຕາຍໄປນຳ" ຄືດັ່ງທີ່ເຂົາອ້າງ ເພາະຕົວຕົນໃຜຕົວຕົນມັນ ເລື່ອງນີ້ເວົ້າເຖິງຕົວຕົນໃຜຕົວຕົນມັນ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ "ຕົວຕົນໃຜຕົວຕົນມັນ" ຕົວຕົນຂອງມະນຸດປະກອບດ້ວຍຂັນ 5 ອັນໄດ້ແກ່ ຮູບ ເວທະນາ ສັນຍາ ສັງຂານ ວິນຍານ ແລະສັດອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ພົບພູມອື່ນໆກໍປະກອບດ້ວຍຂັນເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຊິຂັນ 5 ຄືກັນຫຼືບໍ່ນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບທຳມະຊາດຈັດສັນຕາມພົບພູມ ເພາະສັດບາງພົບພູມກໍບໍ່ຮອດ 5 ຂັນຄືມະນຸດ ສັດທັງຫຼາຍຍ່ອມມີຕົວຕົນໃຜຕົວຕົນມັນ ຕົວຕົນຂອງທ້າວ ກ ກໍເປັນຂອງທ້າວ ກ ຕົວຕົນຂອງທ້າວ ຂ ກໍເປັນຂອງທ້າວ ຂ ສົມມຸດວ່າ ທ້າວ ກ ຕາຍ ຂັນຂອງທ້າວ ກ ກໍຈະສະຫຼາຍແລ້ວເກີດໃໝ່ຕາມກຳຈຳແນກ ເມື່ອທ້າວ ກ ຕາຍ ຜີທີ່ສິງທ້າວ ກ (ທີ່ເປັນອີກຈິດວິນຍານໜຶ່ງຫຼືຕົວຕົນໜຶ່ງມາສິງ) ຊິຕາຍໄປນຳ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະຕົວຕົນໃຜຕົວຕົນມັນ ຈິດວິນຍານຂອງໃຜຂອງມັນ ເມື່ອອ້າງຈາກຂໍ້ນີ້ ຈຶ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ "ເມື່ອຄົນທີ່ເປັນປອບຕາຍໄປ ຕົວຈິດວິນຍານທີ່ເປັນປອບກໍຈະຕາຍໄປນຳຕາມທີ່ເຂົາອ້າງ ສະນັ້ນຂໍ້ນີ້ກໍບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ"

ເວົ້າໄປແລ້ວ ກໍຢາກອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງ "ຜີ" ໃຫ້ຟັງຕື່ມ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຜີ "ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກພາກັນເຂົ້າໃຈວ່າ ເມື່ອຄົນຕາຍໄປແລ້ວ ກໍກາຍມາເປັນຜີ ແລະຜີແມ່ນວິນຍານພະເນຈອນ ທີ່ລໍຖ້າການເກີດ " ແຕ່ອັນທີ່ຈິງໃນສາດສະໜາພຸດບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນ ເມື່ອສັດທັງຫຼາຍຕາຍປຸ໊ບ ຈະເກີດໃໝ່ທັນທີ ຈະປ່ຽນພູມທັນທີ ປຽບເໝືອນຫຼັບແລ້ວຕື່ນ ບໍ່ແມ່ນມາເປັນວິນຍານພະເນຈອນລໍຖ້າການເກີດ ເພາະ ປະທິສົນທິຈິຕ ຈະເກີດຖັດຈາກ ຈຸຕິຈິຕ ທັນທີ ຈະບໍ່ມີຈິຕອີກດວງຂັ້ນລະຫວ່າງເລີຍ ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີຜີລໍຖ້າການເກີດໃໝ່ຄືທີ່ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈ (ເຫຼັ້ມ 17 ໜ້າ 495 ແຖວ 18) ຄັນໄປເຮືອນດີ ກໍບໍ່ຕ້ອງຍ້ານຜີຊິຫຼອກ ບໍ່ມີ! ເພາະຜູ້ທີ່ຕາຍໄດ້ໄປຕາມກັມຂອງຜູ້ກ່ຽວແລ້ວ ເພາະຕາຍປຸ໊ບ ຈະປ່ຽນພູມທັນທີ ເໝືອນຫຼັບແລ້ວຕື່ນ 

…ฝ่ายมาณพทำกาละแล้วตายไปบังเกิด
ในวิมานทอง ๓๐ โยชน์ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ป็นเหมือนหลับแล้ว
ตื่นขึ้น
มีอัปสรพันหนึ่งแวดล้อม มีอัตภาพประดับด้วยเครื่องประดับ
มีภาระ ๖๐ เล่มเกวียน รัศมีของวิมานนั้นแผ่ไปกว่า ๒๐ โยชน์
(ເຫຼັ້ມ 48 ໜ້າ 451 ແຖວ 14)

ໃນພຣະໄຕຣປິດົກກໍເວົ້າເຖິງເລື່ອງຜີຄືກັນ ແຕ່ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ ຜີ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງ "ຜີພະເນຈອນທີ່ລໍຖ້າການເກີດ" ແບບທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈຄືດັ່ງທີໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງນັ້ນ ເຂົາຢູ່ຕາມພົບພູມຂອງເຂົາແບບນັ້ນຢູ່ແລ້ວ ນັ້ນແມ່ນພົບພູມຂອງເຂົາ ເຂົາບໍ່ໄດ້ລໍຖ້າການເກີດແຕ່ຢ່າງໃດ ເຂົາໄດ້ເກີດເປັນແບບນັ້ນຂອງເຂົາແລ້ວ ຕາມກັມທີ່ຈຳແນກ ເພິ່ນເອີ້ນພວກເຫຼົ່ານີ້ວ່າ "ອະມະນຸດ" ເຊັ່ນ ຢູ່ໃນປ່າກໍມີພວກອະມະນຸດທີ່ເປັນຍັກອາໄສຢູ່ ຄືດັ່ງທີ່ ທ້າວເວສຸວັນມະຫາຣາດ ທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາລາຊາຍັກທັງສີ ຢູ່ສະຫວັນຊັ້ນຈາຕຸມມະຫາຣາຊິກາ ທີ່ນັບຖື ອົງສົມເດັດພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ

…ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวก
ย่อมเสพเสนาสนะอันเป็นราวไพร ในป่า มีเสียงน้อย มีเสียงดังน้อย
ปราศจากลมแต่ชนผู้เดินเข้าออก ควรแก่การทำกรรมอันเร้นลับของมนุษย์ควรแก่การหลีกเร้น ยักข์ชั้นสูงบางพวกมีอยู่ในป่านั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงเรียนอาฏานาฏิยรักษ์ เพื่อให้ยักษ์พวกที่ไม่เลื่อมใสในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เลื่อมใส เพื่อคุ้มครองเพื่อรักษา เพื่อไม่เบียดเบียน เพื่อยู่สำราญของภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ทั้งหลายเถิด พระเจ้าข้า…
(ເຫຼັ້ມ 16 ໜ້າ 123 ແຖວ 17)

ອີງຕາມຫຼັກຖານໃນພຣະໄຕຣປິດົກ ຜິສິງຄົນມີບໍ່? ມີ! ແຕ່ຢູ່ໃນຮູບແບບຕົວຕົນອີກຕົວຕົນໜຶ່ງທີ່ເປັນອະມະນຸດ ມາສິງຕົວຕົນອີກຕົວຕົນໜຶ່ງທີ່ເປັນມະນຸດ ເພາະຕົວຕົນໃຜຕົວຕົນມັນຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວ ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ຕົວຕົນໜຶ່ງ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນກາຍຫຍາບ ທີ່ເປັນອະມະນຸດ) ໄປສິງອີກຕົວຕົນໜຶ່ງ (ທີ່ເແມ່ນກາຍຫຍາບ ທີ່ເປັນມະນຸດ) ຄົນເປັນກາຍຫຍາບ ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ ສ່ວນອະມະນຸດເປັນກາຍລະອຽດ ບໍ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ຄືຄົນ ນີ້ຄືລັກສະນະຂອງ ຜີສິງ ໃນຄວາມໝາຍຂອງສາດສະໜາພຸດ "ຜີສິງແບບຜີປອບທີ່ເປັນຈິດວິນຍານມິດສາທິດທິທີ່ເກີດຈາກຄົນມີຄາຖາອາຄົມແລ້ວບໍ່ຄາລຳ ແບບນີ້ແມ່ນບໍ່ມີ  ເພາະມະນຸດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄປສ້າງຈິດວິນຍານອື່ນຂຶ້ນມາໄດ້ ຄັນມັນຊິສິງ ມັນກໍເປັນອະມະນຸດທີ່ເປັນອີກຕົວຕົນໜຶ່ງຂອງມັນ ມາແຕ່ພົບພູມຂອງມັນມາສິງ ບໍ່ກ່ຽວກັນກັບຜູ້ມີຄາຖາອາຄົມ ມັນບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກຄົນທີ່ມີອາຄົມແລ້ວບໍ່ຄາລຳແຕ່ຢ່າງໃດ ມັນເປັນຕົວຕົນຂອງມັນເອງ ມາແຕ່ພົບພູມຂອງມັນເອງ! ສະນັ້ນຜີປອບຈຶ່ງບໍ່ມີ ແຕ່ຜີສິງນິມີ!"

ເລື່ອງຜິສິງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນພຣະໄຕຣປິດົກນັ້ນມີຫຼາຍເລື່ອງ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຊອກຫາອ່ານໄດ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍົກເອົາເລື່ອງນີ້ມາເປັນກໍລະນີຕົວຢ່າງສັ້ນໆໃຫ້ຟັງ… ໃນຄາວພຸດທະການ ມີພິຂຸບໍ່ສະບາຍເພາະຖືກຜີສິງ ຮັກສາຈັ່ງໃດກໍບໍ່ເຊົາ ຫຼັງຈາກພິຂຸທີ່ຖືກຜີສິງນັ້ນໄດ້ກິນຊີ້ນດິບ ເລືອດສົດ ກໍປາກົດວ່າອາການນັ້ນຫາຍທັນທີ ພຣະພຸດທະເຈົ້າເລີຍອະນຸຍາດໃນພຣະວິໄນໄວ້ວ່າໃຫ້ພິຂຸທີ່ບໍ່ສະບາຍເພາະຖືກຜີສິງກິນຊີ້ນດິບ ເລືອດສົດໄດ້ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเพราะผีเข้า พระอาจารย์
พระอุปัชฌายะช่วยกันรักษาเธอ ก็ไม่สามารถแก้ไขให้หายโรคได้ เธอเดินไปที่เขียงแล่หมู แล้วเคี้ยวกินเนื้อดิบ ดื่มกินเลือดสด อาพาธเพราะผีเข้าของเธอนั้นหายดังปลิดทิ้ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ๆ ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเนื้อดิบ เลือดสดในเพราะอาพาธเกิดแต่ผีเข้า
(ເຫຼັ້ມ 7 ໜ້າ 65 ແຖວ 21)

ເປັນວິທີປ້ອງກັນເມື່ອອະມະນຸດສິງ

ວິທີປ້ອງກັນອະມະນຸດສິງ (ບໍ່ແມ່ນຜີປອບ) ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມພຣະພຸດທະສາດສະໜາກໍມີປາກົດໃນພຣະໄຕຣປິດົກ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກຍັກທີ່ບໍ່ດີລົບກ່ວນພິກຂຸທີ່ໄປປະຕິບັດທັມຢູ່ໃນປ່າອັນສະຫງັດ ທ້າວມະຫາຣາດທັງສີ່ທີ່ເປັນລາຊາຍັກ ທີ່ຢູ່ສະຫວັນຊັ້ນຈາຕຸມມະຫາຣາຊິກາ ໄດ້ເອົາອາຕານາຕິຍະຣັກບອກແກ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະພຣະພຸດທະເຈົ້າກໍບອກໃຫ້ພິຂຸຮຽນເອົາ ເພາະອາຕານາຕິຍະຣັກນີ້ປະກອບດ້ວຍປະໂຫຍກ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອຮັກສາ ເພື່ອຄວາມບໍ່ບຽດບຽນ ເພື່ອຄວາມຢູ່ສຳລານຂອງ ພິກຂຸ ພິຂຸນີ ອຸບາສົກ ອຸບາສິກາທັງຫຼາຍ ທ່ານສາມາດຊອກອ່ານທີ່ມາຂອງເລື່ອງນີ້ໃນພຣະໄຕຣປິດົກໄດ້ທີ່ ເຫຼັ້ມ 16 ໜ້າ 123 – 140

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ ບົດສູດປ້ອງກັນອະມະນຸດໄດ້ທີ່ນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ລວບລວມ ຄັດລອກ ແລະແປຈາກພາສາປາລີມາເປັນພາສາໄທແລ້ວ ເພາະການສູດຕ້ອງສູດຮູ້ເລື່ອງ ຮູ້ຄວາມໝາຍ ບໍ່ແມ່ນສູດພາສາປາລີໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ ຮູູ້ຄວາມໝາຍ ຄືທີ່ຫຼາຍຄົນພາກັນເຮັດ ແລະ ຂໍຢ້ຳອີກວ່າ ຜູ້ທີ່ຖືພຣະພຸດ ພຣະທັມ ພຣະສົງ ເປັນທີ່ເພິ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງຈຶ່ງຄວນສູດ!

ຂໍ້ປະຕິບັດອື່ນໆເພື່ອປ້ອງກັນອະມະນຸດອີກກໍຄືໃຫ້ຈະເລີນເມດຕາ ພຣະພຸດທະເຈົ້າກ່າວໄວ້ວ່າ ຜູ້ໃດຈະເລີນເມດຕາເຈໂຕວິມຸດ ກະທຳໃຫ້ຫຼາຍແລ້ວ  ຖ້າພວກອະມະນຸດຊິມາທຳຮ້າຍຜູ້ທີ່ຈະເລີນເມດຕາໄດ້ດີແລ້ວ ຍ່ອມເປັນການຍາກ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เจริญ
เมตตาเจโตวิมุตติ กระทำให้มาก กระทำให้เป็นประดุจยาน กระทำให้
เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคง สั่งสม ปรารภด้วยดี ถ้าอมนุษย์จะพึงกระทำจิต ของภิกษุนั้นให้ฟุ้งซ่าน อมนุษย์นั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากถ่ายเดียว ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ กระทำให้มาก กระทำให้เป็นประดุจยาน กระทำให้เป็นที่ตั้งอาศัย ให้มั่นคง สั่งสม ปรารภด้วยดี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ.
(ເຫຼັ້ມ 26 ໜ້າ 732 ແຖວ 10)

ຂຽນໂດຍ: ຄົນປາກເຊ
ອ້າງອີງພຣະໄຕຣປິດົກຈາກ: tripitaka91.com


ໂພສຕ໌ນີ້ຖືກໃຈຢູ່ບໍ່? ແບ່ງປັນໃຫ້ເພື່ອນໄດ້ຮູ້ນຳແນ່!

4
4 comments, 17 shares, 4 points

ການຕອບຮັບຂອງທ່ານຕໍ່ໂພສຕ໌ນີ້ເປັນແນວໃດ?

ໃຈຮ້າຍ ໃຈຮ້າຍ
0
ໃຈຮ້າຍ
ບໍ່ມັກ ບໍ່ມັກ
0
ບໍ່ມັກ
ຕາຢ້ານ ຕາຢ້ານ
0
ຕາຢ້ານ
ຮ່າຮ່າຮ່າ ຮ່າຮ່າຮ່າ
0
ຮ່າຮ່າຮ່າ
ໜ້າຮັກ ໜ້າຮັກ
0
ໜ້າຮັກ
ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ
0
ບໍ່ຜ່ານ
ເສຍໃຈ ເສຍໃຈ
0
ເສຍໃຈ
ປາຕິໂທ໊! ປາຕິໂທ໊!
2
ປາຕິໂທ໊!
ອີຫຍັງຫວະ ອີຫຍັງຫວະ
1
ອີຫຍັງຫວະ
ຮັກເລີຍ ຮັກເລີຍ
2
ຮັກເລີຍ
ດີໃຈ ດີໃຈ
0
ດີໃຈ
ເສົ້າ ເສົ້າ
0
ເສົ້າ
ແຊບ ແຊບ
0
ແຊບ
ຮ່າເອີຍ ຮ່າເອີຍ
0
ຮ່າເອີຍ
ຖືກໃຈ ຖືກໃຈ
2
ຖືກໃຈ
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
0
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
ຜ່ານໄດ້ ຜ່ານໄດ້
0
ຜ່ານໄດ້
ຄົນປາກເຊ

ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ເປັນຄົນປາກເຊ ສົນໃຈເລື່ອງຂຽນໂພສຕ໌ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເລື່ອງທັມມະ ທ່ານສາມາດໂພສຕ໌ຄຳຖາມຂອງທ່ານຢູ່ກະດານຄຳຖາມ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຈະຫາຂໍ້ມູນມາໃຫ້ທ່ານເອງ!

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຜ່ານເຟສບຸ໊ກ

ຄຳເຫັນ

ຄຳຄິດເຫັນ

ເມລຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

error: