ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດກ່ອນເຂື່ອນຈະແຕກ ມີການປັບລະດັບນ້ຳໃນເຂື່ອນເພື່ອຫຼຸດແຮງດັນຫຼືບໍ່?


ທ່ານ Kim Byung-Sook ປະທານບໍລິສັດ KOREA WESTERN POWER CO.,LTD ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລາຍງານສະພາບການ ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການ ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຂະໜາດກາງແລະຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018 (ຮູບ: Yonhap News/Yahoo)

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກເວັບໄຊຕ໌ຂ່າວ edaily.co.kr ແລະ khan.co.kr ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Kim Byung-Sook ປະທານບໍລິສັດ KOREA WESTERN POWER CO.,LTD ໄດ້ລາຍງານ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການ ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຂະໜາດກາງແລະຂະໜາດນ້ອຍ ໃນກອງປະຊຸມ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018 ແລະອີງຕາມການລາຍງານທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ ສະມາຊິກພັກ Democratic ໃນມື້ດຽວກັນ ໂດຍມີລາຍລະອຽດວ່າ: 

20/07/2018: ທ່ານ Kim ລາຍງານວ່າ ເກີດປາກົດການຍຸບຕົວຢູ່ເຂື່ອນ ປະມານ 11 ຊັງຕີແມັດ ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກໜັກ ແລະໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ການຍຸບຕົວນີ້ບໍ່ຖືວ່າຢູ່ໃນຂັ້ນທີ່ອັນຕະລາຍ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການທັນທີ ໄດ້ແຕ່ສັງເກດການ

22/07/2018: ຕໍ່ມາອີກ 2 ວັນ ປາກົດການຍຸບຕົວນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ 10 ຈຸດ ຢູ່ພາກສ່ວນດ້ານເທິງຂອງເຂື່ອນ ຈຶ່ງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ນຳເອົາອຸປະກອນເຂົ້າມາບູລະນະ (ສອດຄ່ອງກັບການລາຍງານຈາກ recordchina ທີ່ວ່າ ບໍລິສັດ SK ໄດ້ບອກໃຫ້ບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນ ເອົາອຸປະກອນຂົນໃສ່ລົດບັນທຸກ 12 ຄັນລົດ ແລະອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ມາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ)

23/07/2018

  • 11: 00 ໂມງ: ຍຸບລົງ 1 ແມັດ ບໍລິສັດ PNPC ໄດ້ຂໍຄວາມຮ່ວມມືໄປຍັງພາກລັດ ເພື່ອອົບພະຍົບປະຊາຊົນອອກຈາກພື້ນທີ່ ພ້ອມໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ນາຍບ້ານທີ່ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ເລີ່ມອົບພະຍົບປະຊາຊົນບໍລິເວນນັ້ນອອກຈາກພື້ນທີ່
  • 14: 30 ໂມງ: ອຸປະກອນບູລະນະມາຮອດສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ແລະໄດ້ພະຍາຍາມເລີ່ມການບູລະນະ ແຕ່ປາກົດວ່າ ພົບສັນຍານເຂື່ອນຍຸບຕົວລົງຢ່າງໄວ ແລະບາງສ່ວນຂອງເຂື່ອນເລີ່ມມີການສູນເສຍ 
  • 15: 30 ໂມງ: ນ້ຳເລີ່ມລົ້ນເຂື່ອນ ແລ້ວເຂື່ອນກໍເລີ່ມແຕກ 
  • 17: 00 ໂມງ: ໄດ້ອົບພະຍົບປະຊາຊົນຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນອອກຈາກພື້ນທີ່ໝົດແລ້ວ ແລະສືບຕໍ່ອົບພະຍົບປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ແມ່ນ້ຳຕອນລຸ່ມນຳ 

24/07/2018: ເຂື່ອນແຕກ ນ້ຳປະລິມານ 500 ລ້ານໂຕນຫຼັ່ງໄຫຼອອກຈາກເຂື່ອນ ໃນມື້ທີ່ລາຍງານ ປະຊາຊົນປະມານ 30 ຄົນຂາດການຕິດຕໍ່

ເມື່ອອີງຈາກການລາຍງານແລ້ວ ຈະເຫັນວ່າ ໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ ເຊິ່ງເປັນມື້ທຳອິດທີ່ພົບວ່າ ມີປາກົດການຍຸບຕົວຢູ່ເຂື່ອນ ປະມານ 11 ຊັງຕີແມັດ ແຕ່ບໍ່ເຫັນມີການເວົ້າເຖິງເລື່ອງການປັບລະດັບນ້ຳໃນເຂື່ອນເລີຍ ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດແຮງດັນໃນເຂື່ອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂື່ອນມີແຮງດັນຫຼາຍຈົນເຂື່ອນແຕກ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກຈາກ poniponipony ໄດ້ກ່າວເຖິງມາດຕະການປ້ອງກັນໄພພິບັດວ່າ "ໃຫ້ຄວບຄຸມ ອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ຳທີ່ເຂົ້າໃນເຂື່ອນກັບອັດຕາຂອງນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກຈາກເຂື່ອນ ໃຫ້ຢູ່ໃນປະລິມານທີ່ເກືອບວ່າຊ່ຳກັນ (ຖ້າມີນ້ຳເຂົ້າມາໃນເຂື່ອນຫຼາຍ ເຊັ່ນ ຝົນຕົກໜັກບໍ່ເຊົາ)" (ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າໃຫ້ລະບາຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນ ເຂົ້າມາທໍ່ໃດກໍລະບາຍອອກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂື່ອນມີແຮງດັນຈົນເກີນໄປ ເປັນຫຍັງນ້ຳຈຶ່ງລົ້ນເຂື່ອນ? ນ້ຳລົ້ນເຂື່ອນໄດ້ແນວໃດ? ຕັ້ງບໍ່ໄດ້ມີການລະບາຍນ້ຳບໍ່ ຫຼືວ່າ ລະບາຍຢູ່ແຕ່ປະຕູນ້ຳບໍ່ທຳງານ?) ແລະ "ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຖ້າເຂື່ອນເຮັດດ້ວຍຄອນກຣີດ (Concrete Dam) ຈະບໍ່ແຕກ ເຖິງແມ່ນວ່ານ້ຳຈະລົ້ນເຂື່ອນ ກໍບໍ່ແຕກ ແຕ່ຖ້າເຂື່ອນທີ່ເຮັດຈາກດິນຫຼືຫີນ (Earthfill Dam ຫຼື Rock Dam) ອາດແຕກໄດ້

ແລະເຂື່ອນທີ່ແຕກຢູ່ອັດຕະປືແມ່ນເຂື່ອນດິນ (Earthfill Dam) ດັ່ງນັ້ນ ຈະເຫັນວ່າ ການປັບລະດັບນ້ຳໃນເຂື່ອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂື່ອນດິນ ທີ່ບໍ່ທົນຕໍ່ສະພາບແບບນີ້ເໝືອນດັ່ງເຂື່ອນຄອນກຣີດ ແຕ່ໃນບົດລາຍງານບໍ່ເຫັນມີກ່າວເຖິງ

ສອດຄ່ອງກັບ ທ່ານ Yasuharu Ando ນັກໜັງສືພິມອອນໄລນ໌ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ "ຖ້າພົບສັນຍານທີ່ບໍ່ປົກກະຕິແລ້ວ ໂດຍສາມັນສຳນຶກ ຈະຕ້ອງຫຼຸດແຮງດັນໃນເຂື່ອນ ດ້ວຍການລະບາຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນ ບໍ່ແມ່ນໄປກະກຽມການບູລະນະ ຂັ້ນຕອນນີ້ບໍ່ຈຳເປັນເຮັດກ່ອນເທື່ອ

(ຄັດລອກໄປເຜີຍແຜ່ ຕ້ອງໃຫ້ເຄຣດິດ "ທີ່ມາ: khianlao.com" ພວກເຮົາສົ່ງເສີ່ມການໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງທີ່ມາ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາໄປເຜີຍແຜ່ໂດຍບໍ່ໃຫ້ເຄຣດິດ)


ໂພສຕ໌ນີ້ຖືກໃຈຢູ່ບໍ່? ແບ່ງປັນໃຫ້ເພື່ອນໄດ້ຮູ້ນຳແນ່!

ການຕອບຮັບຂອງທ່ານຕໍ່ໂພສຕ໌ນີ້ເປັນແນວໃດ?

ໃຈຮ້າຍ ໃຈຮ້າຍ
0
ໃຈຮ້າຍ
ບໍ່ມັກ ບໍ່ມັກ
0
ບໍ່ມັກ
ຕາຢ້ານ ຕາຢ້ານ
0
ຕາຢ້ານ
ຮ່າຮ່າຮ່າ ຮ່າຮ່າຮ່າ
0
ຮ່າຮ່າຮ່າ
ໜ້າຮັກ ໜ້າຮັກ
0
ໜ້າຮັກ
ບໍ່ຜ່ານ ບໍ່ຜ່ານ
0
ບໍ່ຜ່ານ
ເສຍໃຈ ເສຍໃຈ
0
ເສຍໃຈ
ປາຕິໂທ໊! ປາຕິໂທ໊!
0
ປາຕິໂທ໊!
ອີຫຍັງຫວະ ອີຫຍັງຫວະ
0
ອີຫຍັງຫວະ
ຮັກເລີຍ ຮັກເລີຍ
0
ຮັກເລີຍ
ດີໃຈ ດີໃຈ
0
ດີໃຈ
ເສົ້າ ເສົ້າ
0
ເສົ້າ
ແຊບ ແຊບ
0
ແຊບ
ຮ່າເອີຍ ຮ່າເອີຍ
0
ຮ່າເອີຍ
ຖືກໃຈ ຖືກໃຈ
1
ຖືກໃຈ
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
0
ຮ່າຈົນເຈັບທ້ອງ
ຜ່ານໄດ້ ຜ່ານໄດ້
0
ຜ່ານໄດ້
Sithon999

ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຜ່ານເຟສບຸ໊ກ

ຄຳເຫັນ

ຄຳຄິດເຫັນ

ເມລຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້

error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo