ສຸດຍອດນັກໂພສຕ໌ — KHIANLAO.COM

# ຮູບໂປຣໄຟລ໌ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອັນດັບ ທັງໝົດ/ປັດຈຸບັນ
1 Sithon999 1,983,270 ກີບ / 1,927,150 ກີບ
2 ຄົນປາກເຊ 402,496 ກີບ / 389,196 ກີບ
3 Admin 178,896 ກີບ / 143,296 ກີບ
4 Pentahuk123 68,450 ກີບ / 68,450 ກີບ
5 Boredbear 14,850 ກີບ / 8,850 ກີບ
6 android 13,890 ກີບ / -110 ກີບ
7 Bounmy 12,530 ກີບ / 12,430 ກີບ
8 Meedam 10,680 ກີບ / 10,680 ກີບ
9 JackyMonkey 7,760 ກີບ / 7,760 ກີບ
10 Dekkapolo 6,940 ກີບ / 6,940 ກີບ
# ຮູບໂປຣໄຟລ໌ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອັນດັບ ທັງໝົດ/ປັດຈຸບັນ

Leaderboard is empty

# ຮູບໂປຣໄຟລ໌ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອັນດັບ ທັງໝົດ/ປັດຈຸບັນ
1 Sithon999 7,730 ກີບ / 1,927,150 ກີບ
2 Admin 1,500 ກີບ / 143,296 ກີບ
3 ຄົນປາກເຊ 200 ກີບ / 389,196 ກີບ
4 JackyMonkey 200 ກີບ / 7,760 ກີບ
# ຮູບໂປຣໄຟລ໌ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອັນດັບ ທັງໝົດ/ປັດຈຸບັນ
1 Sithon999 251,030 ກີບ / 1,927,150 ກີບ
2 Admin 43,620 ກີບ / 143,296 ກີບ
3 ຄົນປາກເຊ 6,260 ກີບ / 389,196 ກີບ
4 JackyMonkey 4,800 ກີບ / 7,760 ກີບ

 ຄະແນນແຕ່ລະຄະແນນແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກກິດຈະກຳແຕ່ລະກິດຈະກຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກິດຈະກຳ ຄະແນນ
ສ້າງ Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ +2000
ສ້າງ Quiz ທົດສອບປັນຍາ +2000
ຂຽນໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ +1500
ຂຽນໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ(1) +1500
ຂຽນໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ +1500
ຂຽນໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ(2) +1500
ສ້າງແບບສຳຫຼວດ +1500
ຂຽນໂພສຕ໌ວິດີໂອ +1500
ໂພສຕ໌ໄດ້ຮັບການໂຫວດຂຶ້ນ +30
ໂພສຕ໌ໄດ້ຮັບການໂຫວດລົງ -30
ໂພສຕ໌ກາຍເປັນໂພສຕ໌ອິນເທຣນ (Top ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ) +200
ໂພສຕ໌ກາຍເປັນໂພສຕ໌ຮ້ອນແຮງ (Top ໃນ 7 ມື້ກ່ອນ) +200
ໂພສຕ໌ກາຍເປັນໂພສຕ໌ນິຍົມ (Top ໃນ 30 ມື້ກ່ອນ) +200
ໂພສຕ໌ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນໂພສຕ໌ເດັ່ນ +500
ຄະແນນສຳລັບໜ້າຊອກວຽກແລະກະດານຄຳຖາມ
ລົງປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ +1500
ຂຽນຄຳຖາມ +100
ຂຽນຄຳຕອບ +300
ຍອມຮັບຄຳຕອບ +300
ຍົກເລີກຍອມຮັບຄຳຕອບ -300
ຄຳຕອບໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ +2000
ຄຳຕອບໄດ້ຮັບການຍົກເລີກຍອມຮັບ -2000
ໂຫວດຄຳຖາມຂຶ້ນ +100
ໂຫວດຄຳຖາມລົງ -50
ຍົກເລີກໂຫວດຄຳຖາມ -100
ຄຳຖາມໄດ້ຮັບການໂຫວດຂຶ້ນ +100
ຄຳຖາມໄດ້ຮັບການໂຫວດລົງ -50
ໂຫວດຄຳຕອບຂຶ້ນ +200
ໂຫວດຄຳຕອບລົງ -100
ຍົກເລີກໂຫວດຄຳຕອບ -200
ຄຳຕອບໄດ້ຮັບການໂຫວດຂຶ້ນ +500
ຄຳຕອບໄດ້ຮັບການໂຫວດລົງ -50

  ການຈັດອັນດັບຈະອັບເດດຕາມຄະແນນປັດຈຸບັນທີ່ມີຢູ່ຂອງສະມາຊິກ ຄະແນນທີ່ທ່ານໄດ້ຈາກການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຈະອັບເດດທັນທີຢູ່ໃນໜ້າໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະຢູ່ຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂ້າງເທິງນີ້ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການກວດສອບບັນທຶກລາຍການເຄື່ອນໄຫວຄະແນນຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ “ຄະແນນ” ຢູ່ເມນູດ້ານຂວາມືແລ້ວເລືອກ “ຄະແນນບັນທຶກ” ຖ້າຄະແນນຂອງທ່ານບໍ່ອັບເດດ ກະລຸນາແຈ້ງຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌

error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo