ສຸດຍອດນັກໂພສຕ໌ - KHIANLAO.COM

# ຮູບໂປຣໄຟລ໌ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອັນດັບ ທັງໝົດ/ປັດຈຸບັນ
1 Sithon999 3,080,330 ກີບ / 3,010,800 ກີບ
2 ຄົນປາກເຊ 424,216 ກີບ / 410,916 ກີບ
3 Admin 338,146 ກີບ / 300,546 ກີບ
4 Pentahuk123 68,450 ກີບ / 68,450 ກີບ
5 Boredbear 14,850 ກີບ / 8,850 ກີບ
6 android 13,890 ກີບ / -2,110 ກີບ
7 Bounmy 12,530 ກີບ / 12,430 ກີບ
8 Meedam 10,680 ກີບ / 10,680 ກີບ
9 JackyMonkey 9,560 ກີບ / 9,560 ກີບ
10 Dekkapolo 6,940 ກີບ / 6,940 ກີບ
# ຮູບໂປຣໄຟລ໌ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອັນດັບ ທັງໝົດ/ປັດຈຸບັນ

Leaderboard is empty

# ຮູບໂປຣໄຟລ໌ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອັນດັບ ທັງໝົດ/ປັດຈຸບັນ

Leaderboard is empty

# ຮູບໂປຣໄຟລ໌ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອັນດັບ ທັງໝົດ/ປັດຈຸບັນ
1 Sithon999 2,800 ກີບ / 3,010,800 ກີບ

 ຄະແນນແຕ່ລະຄະແນນແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກກິດຈະກຳແຕ່ລະກິດຈະກຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກິດຈະກຳ ຄະແນນ
ສ້າງ Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ +2000
ສ້າງ Quiz ທົດສອບປັນຍາ +2000
ຂຽນໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ +1500
ຂຽນໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ(1) +1500
ຂຽນໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ +1500
ຂຽນໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ(2) +1500
ສ້າງແບບສຳຫຼວດ +1500
ຂຽນໂພສຕ໌ວິດີໂອ +1500
ໂພສຕ໌ໄດ້ຮັບການໂຫວດຂຶ້ນ +30
ໂພສຕ໌ໄດ້ຮັບການໂຫວດລົງ -30
ໂພສຕ໌ກາຍເປັນໂພສຕ໌ອິນເທຣນ (Top ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ) +200
ໂພສຕ໌ກາຍເປັນໂພສຕ໌ຮ້ອນແຮງ (Top ໃນ 7 ມື້ກ່ອນ) +200
ໂພສຕ໌ກາຍເປັນໂພສຕ໌ນິຍົມ (Top ໃນ 30 ມື້ກ່ອນ) +200
ໂພສຕ໌ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນໂພສຕ໌ເດັ່ນ +500
ຄະແນນສຳລັບໜ້າຊອກວຽກແລະກະດານຄຳຖາມ
ລົງປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ +1500
ຂຽນຄຳຖາມ +100
ຂຽນຄຳຕອບ +300
ຍອມຮັບຄຳຕອບ +300
ຍົກເລີກຍອມຮັບຄຳຕອບ -300
ຄຳຕອບໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ +2000
ຄຳຕອບໄດ້ຮັບການຍົກເລີກຍອມຮັບ -2000
ໂຫວດຄຳຖາມຂຶ້ນ +100
ໂຫວດຄຳຖາມລົງ -50
ຍົກເລີກໂຫວດຄຳຖາມ -100
ຄຳຖາມໄດ້ຮັບການໂຫວດຂຶ້ນ +100
ຄຳຖາມໄດ້ຮັບການໂຫວດລົງ -50
ໂຫວດຄຳຕອບຂຶ້ນ +200
ໂຫວດຄຳຕອບລົງ -100
ຍົກເລີກໂຫວດຄຳຕອບ -200
ຄຳຕອບໄດ້ຮັບການໂຫວດຂຶ້ນ +500
ຄຳຕອບໄດ້ຮັບການໂຫວດລົງ -50

  ການຈັດອັນດັບຈະອັບເດດຕາມຄະແນນປັດຈຸບັນທີ່ມີຢູ່ຂອງສະມາຊິກ ຄະແນນທີ່ທ່ານໄດ້ຈາກການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຈະອັບເດດທັນທີຢູ່ໃນໜ້າໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະຢູ່ຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂ້າງເທິງນີ້ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການກວດສອບບັນທຶກລາຍການເຄື່ອນໄຫວຄະແນນຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ “ຄະແນນ” ຢູ່ເມນູດ້ານຂວາມືແລ້ວເລືອກ “ຄະແນນບັນທຶກ” ຖ້າຄະແນນຂອງທ່ານບໍ່ອັບເດດ ກະລຸນາແຈ້ງຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌

error: