ສຸດຍອດນັກໂພສຕ໌ — KHIANLAO.COM

# ຮູບໂປຣໄຟລ໌ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອັນດັບ ທັງໝົດ/ປັດຈຸບັນ
1 Sithon999 1,272,580 ກີບ / 1,227,660 ກີບ
2 ຄົນປາກເຊ 364,306 ກີບ / 351,006 ກີບ
3 Admin 92,416 ກີບ / 58,816 ກີບ
4 Pentahuk123 67,450 ກີບ / 67,450 ກີບ
5 Boredbear 14,550 ກີບ / 8,550 ກີບ
6 android 13,890 ກີບ / -110 ກີບ
7 Meedam 6,580 ກີບ / 6,580 ກີບ
8 Bounmy 6,030 ກີບ / 5,930 ກີບ
9 pinky 4,910 ກີບ / 4,900 ກີບ
10 Dekkapolo 3,240 ກີບ / 3,240 ກີບ
# ຮູບໂປຣໄຟລ໌ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອັນດັບ ທັງໝົດ/ປັດຈຸບັນ
1 Sithon999 9,730 ກີບ / 1,227,660 ກີບ
2 Admin 1,500 ກີບ / 58,816 ກີບ
3 ຄົນປາກເຊ 1,200 ກີບ / 351,006 ກີບ
# ຮູບໂປຣໄຟລ໌ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອັນດັບ ທັງໝົດ/ປັດຈຸບັນ
1 Sithon999 67,930 ກີບ / 1,227,660 ກີບ
2 Admin 12,000 ກີບ / 58,816 ກີບ
3 ຄົນປາກເຊ 7,930 ກີບ / 351,006 ກີບ
4 Pentahuk123 600 ກີບ / 67,450 ກີບ
# ຮູບໂປຣໄຟລ໌ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ອັນດັບ ທັງໝົດ/ປັດຈຸບັນ
1 Sithon999 280,460 ກີບ / 1,227,660 ກີບ
2 Admin 21,060 ກີບ / 58,816 ກີບ
3 ຄົນປາກເຊ 13,060 ກີບ / 351,006 ກີບ
4 Pentahuk123 5,800 ກີບ / 67,450 ກີບ
5 Bounmy 200 ກີບ / 5,930 ກີບ

 ຄະແນນແຕ່ລະຄະແນນແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກກິດຈະກຳແຕ່ລະກິດຈະກຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກິດຈະກຳ ຄະແນນ
ສ້າງ Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ +2000
ສ້າງ Quiz ທົດສອບປັນຍາ +2000
ຂຽນໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ +1500
ຂຽນໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ(1) +1500
ຂຽນໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ +1500
ຂຽນໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ(2) +1500
ສ້າງແບບສຳຫຼວດ +1500
ຂຽນໂພສຕ໌ວິດີໂອ +1500
ໂພສຕ໌ໄດ້ຮັບການໂຫວດຂຶ້ນ +30
ໂພສຕ໌ໄດ້ຮັບການໂຫວດລົງ -30
ໂພສຕ໌ກາຍເປັນໂພສຕ໌ອິນເທຣນ (Top ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ) +200
ໂພສຕ໌ກາຍເປັນໂພສຕ໌ຮ້ອນແຮງ (Top ໃນ 7 ມື້ກ່ອນ) +200
ໂພສຕ໌ກາຍເປັນໂພສຕ໌ນິຍົມ (Top ໃນ 30 ມື້ກ່ອນ) +200
ໂພສຕ໌ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນໂພສຕ໌ເດັ່ນ +500
ຄະແນນສຳລັບໜ້າຊອກວຽກແລະກະດານຄຳຖາມ
ລົງປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ +1500
ຂຽນຄຳຖາມ +100
ຂຽນຄຳຕອບ +300
ຍອມຮັບຄຳຕອບ +300
ຍົກເລີກຍອມຮັບຄຳຕອບ -300
ຄຳຕອບໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ +2000
ຄຳຕອບໄດ້ຮັບການຍົກເລີກຍອມຮັບ -2000
ໂຫວດຄຳຖາມຂຶ້ນ +100
ໂຫວດຄຳຖາມລົງ -50
ຍົກເລີກໂຫວດຄຳຖາມ -100
ຄຳຖາມໄດ້ຮັບການໂຫວດຂຶ້ນ +100
ຄຳຖາມໄດ້ຮັບການໂຫວດລົງ -50
ໂຫວດຄຳຕອບຂຶ້ນ +200
ໂຫວດຄຳຕອບລົງ -100
ຍົກເລີກໂຫວດຄຳຕອບ -200
ຄຳຕອບໄດ້ຮັບການໂຫວດຂຶ້ນ +500
ຄຳຕອບໄດ້ຮັບການໂຫວດລົງ -50

  ການຈັດອັນດັບຈະອັບເດດຕາມຄະແນນປັດຈຸບັນທີ່ມີຢູ່ຂອງສະມາຊິກ ຄະແນນທີ່ທ່ານໄດ້ຈາກການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຈະອັບເດດທັນທີຢູ່ໃນໜ້າໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະຢູ່ຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຂ້າງເທິງນີ້ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການກວດສອບບັນທຶກລາຍການເຄື່ອນໄຫວຄະແນນຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ “ຄະແນນ” ຢູ່ເມນູດ້ານຂວາມືແລ້ວເລືອກ “ຄະແນນບັນທຶກ” ຖ້າຄະແນນຂອງທ່ານບໍ່ອັບເດດ ກະລຸນາແຈ້ງຜູ້ດູແລເວັບໄຊຕ໌

error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo