ໃຊ້ງານ 10ເດືອນ, 3ອາທິດຜ່ານມາ Boredbear
8850 / 9999

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 6

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 13/01/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 125
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 2
ລວມຄະແນນ: 8,850