ໃຊ້ງານ 3ເດືອນ, 3ອາທິດຜ່ານມາ Boredbear
9999 / 9999

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 6

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 13/01/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 69
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 2
ລວມຄະແນນ: 8,550