ໃຊ້ງານ 8ເດືອນ, 4ອາທິດຜ່ານມາ ຄົນປາກເຊ
424216 / 1000000

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 13/01/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 56,605
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 120
ລວມຄະແນນ: 410,916

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ນາມສົມມຸດ

ຄົນປາກເຊ

ເພດ

ຊາຍ

ວັນເດືອນປີເກີດ

01/02/1988

ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ

ເປັນຄົນປາກເຊ ສົນໃຈເລື່ອງຂຽນໂພສຕ໌ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເລື່ອງທັມມະ ທ່ານສາມາດໂພສຕ໌ຄຳຖາມຂອງທ່ານຢູ່ກະດານຄຳຖາມ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຈະຫາຂໍ້ມູນມາໃຫ້ທ່ານເອງ!

ໂຊຊ່ຽວລມີເດ່ຍ

Website

khianlao.com/members/khonpakse