ໃຊ້ງານ 2ເດືອນ, 3ອາທິດຜ່ານມາ ຄົນປາກເຊ
422456 / 1000000

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 13/01/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 54,044
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 119
ລວມຄະແນນ: 409,156

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ນາມສົມມຸດ

ຄົນປາກເຊ

ເພດ

ຊາຍ

ວັນເດືອນປີເກີດ

01/02/1988

ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ

ເປັນຄົນປາກເຊ ສົນໃຈເລື່ອງຂຽນໂພສຕ໌ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເລື່ອງທັມມະ ທ່ານສາມາດໂພສຕ໌ຄຳຖາມຂອງທ່ານຢູ່ກະດານຄຳຖາມ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຈະຫາຂໍ້ມູນມາໃຫ້ທ່ານເອງ!

ໂຊຊ່ຽວລມີເດ່ຍ

Website

khianlao.com/members/khonpakse