ໃຊ້ງານ 1ປີ, 4ເດືອນຜ່ານມາ Meedam
10680 / 13999

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 5

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 25/12/2017

ອ່ານທັງໝົດ: 254
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 2
ລວມຄະແນນ: 10,680