ໃຊ້ງານ 3ເດືອນຜ່ານມາ Pentahuk123
68450 / 199999

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 3

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 03/04/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 40,148
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 9
ລວມຄະແນນ: 68,450