ໃຊ້ງານ 11ເດືອນ, 1ອາທິດຜ່ານມາ Pentahuk123
68450 / 199999

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 3

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 03/04/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 40,662
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 9
ລວມຄະແນນ: 68,450