ໃຊ້ງານ 1ປີ, 1ເດືອນຜ່ານມາ Pentahuk123
68450 / 199999

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 3

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 03/04/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 40,724
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 9
ລວມຄະແນນ: 68,450