ໃຊ້ງານ 1ເດືອນ, 1ອາທິດຜ່ານມາ Pentahuk123
67450 / 199999

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 3

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 03/04/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 39,699
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 9
ລວມຄະແນນ: 67,450