ໃຊ້ງານ 3ມື້, 20ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ Sithon999
1000000 / 1000000

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 27/05/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 294,025
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 298
ລວມຄະແນນ: 1,227,660