ໃຊ້ງານ 1ອາທິດ, 2ມື້ຜ່ານມາ Sithon999
1000000 / 1000000

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 27/05/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 460,761
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 470
ລວມຄະແນນ: 2,227,560