ໃຊ້ງານ 4ອາທິດຜ່ານມາ Sithon999
1000000 / 1000000

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 27/05/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 659,323
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 575
ລວມຄະແນນ: 3,012,530