ໃຊ້ງານ 2ເດືອນ, 1ອາທິດຜ່ານມາ Sithon999
1000000 / 1000000

ອັນດັບ: ນັກໂພສຕ໌ອັນດັບ 1

ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ 27/05/2018

ອ່ານທັງໝົດ: 647,597
ໂພສຕ໌ທັງໝົດ: 574
ລວມຄະແນນ: 2,985,370