Tag: ທັມມະ - KHIANLAO.COM

2 ໂຫວດ
707 views
  • Bounmy ຖາມ 1 ປີກ່ອນ
  • ໃຊ້ງານຄັ້ງກ່ອນ 1 ປີກ່ອນ
2 ໂຫວດ
675 views
2 ໂຫວດ
607 views
  • Bounmy ຖາມ 2 ປີກ່ອນ
  • ໃຊ້ງານຄັ້ງກ່ອນ 1 ປີກ່ອນ
1 ໂຫວດ
0 ຄຳຕອບ
429 views
2 ໂຫວດ
436 views
  • Meedam ຖາມ 2 ປີກ່ອນ
  • ໃຊ້ງານຄັ້ງກ່ອນ 1 ປີກ່ອນ
2 ໂຫວດ
610 views
  • Bounmy ຖາມ 2 ປີກ່ອນ
  • ໃຊ້ງານຄັ້ງກ່ອນ 2 ປີກ່ອນ
ສະແດງຢູ່ 7 ລາຍການ
error:
ເລືອກຮູບແບບໂພສຕ໌
Quiz ທົດສອບຄຸນລັກສະນະ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍໃຈ
Quiz ທົດສອບປັນຍາ
ສ້າງຄຳຖາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອທວຍປັນຫາ
ແບບສຳຫຼວດ
ສ້າງແບບສຳຫຼວດເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຈາກການໂຫວດ
ໂພສຕ໌ທົ່ວໄປ
ສາມາດໃສ່ຮູບແບບໂພສຕ໌ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (1)
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບ
ແບບຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບມີຫົວຂໍ້ຕົວເລກຈັດອັນດັບຖອຍຫຼັງ
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ (2)
ໂພສຕ໌ແບບຈັດອັນດັບ ມີໂຫວດ ສະແດງຄຳເຫັນ
ວິດີໂອ
ໃສ່ວິດີໂອຈາກ Youtube, Facebook, Vimeo