ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ "ເຖຣະ" ມີຄືແນວໃດ? - KHIANLAO.COM

2
0

“ເຖຣະ” ໝາຍເຖິງຫຍັງ ແລະຜູ້ທີ່ເປັນເຖຣະ ຕ້ອງມີທັມອັນໃດ?

0
0

ເຖຣະມີ 2 ຄວາມໝາຍ:

  1. ແມ່ນພິກຂຸທີ່ບວດດົນ 10 ພັນສາຂຶ້ນໄປ
  2. ຄວາມໝາຍທີສອງເພິ່ນໝາຍເຖິງພຣະອໍຣະຫັນ ເຖຣະ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຄົນອາຍຸໂສ ຫົວຫງອກຊື່ໆ ແຕ່ບໍ່ມີຄຸນທັມອັນໃດ ບໍ່ໄດ້ວັດກັນຢູ່ທີ່ກາຍສັງຂານຫຼືອາຍຸ ແຕ່ວັນກັນດ້ວຍຄຸນ ຄຸນໃນທີ່ນີ້ແມ່ນພຣະອໍຣະຫັນ ເຖຣະຕ້ອງແມ່ນພຣະອໍຣະຫັນລູກດຽວ ແລະແກ່ນສານສາລະຫຼັກໆຂອງຄວາມໝາຍຄຳວ່າ ເຖຣະ ແມ່ນຂໍ້ນີ້ ຂໍ້ທີໜຶ່ງ ເປັນຄຳສົມມຸດ ໃຊ້ເອີ້ນພິຂຸຕາມເພດໄວຊື່ໆ ບໍ່ໄດ້ສຳຄັນຫຍັງ ສຳລັບຄວາມໝາຍນີ້ ເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນໂພສຕ໌ນີ້ ຢູ່ແຖວດ້ານລຸ່ມສຸດ https://khianlao.com/3277/
ສະແດງຢູ່ 1 ລາຍການ
ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳຕອບ" ໃຊ້ສຳລັບຂຽນຄຳຕອບເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຢາກສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຖາມ ໃຫ້ໃຊ້ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳເຫັນ" )

ກະລຸນາກ່ອນ

error: