ບັນຫາການເປີດເຄື່ອງ ໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງ ແຕ່ໜ້າຈໍບໍ່ຮຸ່ງ ເວລາທີ່ມັນ Sleep ໜ້າຈໍກໍຈະດັບ - KHIANLAO.COM

2
0

ສະບາຍດີແອດມິນ ແລະ ທ່ານທັງຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງຢາກຂໍອະນຸຍາດຖາມແດ່ ວ່າເປັນຫຍັງເວລາທີ່ເຮົາເປີດຄອມພິວເຕີຂຶ້ນມາແລ້ວມັກຈະມີບັນຫາແບບວ່າ ໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງ ແຕ່ໜ້າຈໍບໍ່ຮຸ່ງ ແລະເມື່ອມັນພັກໜ້າຈໍ ຫຼື ເວລາທີ່ມັນ Sleep ໜ້າຈໍກໍຈະດັບເລີຍເຮັດຈັ່ງໃດມັນກະບໍ່ຂຶ້ນ ຕ້ອງໄດ້ກົດປຸ່ມສະຕາດເຄື່ອງຄ້າງໄວ້ແລ້ວກົດເປີດເຄື່ອງໃໝ່ທຸກຄັ້ງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຼາຍໆເທື່ອຈຶ່ງຈະໃຊ້ງານໄດ້ ທ່ານໃດຮູ້ວ່າມັນເປັນຍ້ອນຫຍັງ ແລະ ມີວິທີແກ້ໄຂແນວໃດ ຂໍຄວາມກະລຸນາຊ່ວຍຕອບແດ່ ຂໍຂອບໃຈ

  • ຄົນປາກເຊ
    ໃຊ້ວິນໂດຫຍັງ ໂນດບຸກຫຼືຕັ້ງໂຕະ ທີ່ວ່າໜ້າຈໍບໍ່ຮຸ່ງ ມັນເປັນແນວໃດ ມີຮູບບໍ່ ຄັນມັນບໍ່ຮຸງ ມັນກະມືດແມ່ນບໍ່ ຄັນມັນມືກ ຄືຊິມາເຫັນ ມັນຢູ່ໃນໂໝດ Sleep
ສະແດງຢູ່ 0 ລາຍການ
ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳຕອບ" ໃຊ້ສຳລັບຂຽນຄຳຕອບເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຢາກສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຖາມ ໃຫ້ໃຊ້ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳເຫັນ" )

ກະລຸນາກ່ອນ

error: