ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄລິກຂວາໃນເວັບໄຊຕ໌ເຂົາເຮັດແນວໃດ ຂ້ອຍບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົາຄລິກຂົວເບິ່ງ Inspect elements ໃນເວັບ - KHIANLAO.COM

0
0

ລົບກວນບອກໂຄ໊ດໃຫ້ແດ່ ຂອບໃຈ

1
0

ຄຳຕອບກໍຄື “ຢ່າເລີຍ” ເພາະຈັ່ງໃດ໋ ເຂົາກໍຄລິກຂວາໄດ້ຄືເກົ່າ ໂດຍການປິດ JavaScript ຢູ່ web browser ໄວ້ ງ່າຍໆ ດ່ຽວນີ້ມັນທັນສະໄໝ ປິດຈັ່ງໃດ໋ ເຂົາກໍປົດລັອກໄດ້ຄືເກົ່າ ຢ່າໄປເຮັດເລີຍ ເຮັດແບບນັ້ນມີແຕ່ເປັນການສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຊື່ໆ ເຂົ້າໃຈຢູ່ວ່າ ເວລາຂຽນເນື້ອຫາດ້ວຍຕົນເອງ ແລ້ວມີຄົນກ໊ອບໄປໂດຍທີ່ບໍ່ໃຫ້ເຄຣດິດ ອັນນີ້ ກະໜ້າເຫັນໃຈ ແຕ່ວິທີທີ່ໄດ້ຜົນສຸດ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົາຄລິກຂວາ ກໍຄືຢ່າໂພສຕ໌ຂໍ້ມູນລົງໃນເວັບໄຊຕ໌ ແລະການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄລິກຂວາໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ເວັບເລີຍ

  • Dekkapolo
    ເຂົ້າໃຈ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍກໍໄດ້ປ້ອງກັນຜູ້ທີ່ບໍ່ຈັກເຮັດ
ສະແດງຢູ່ 1 ລາຍການ
ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳຕອບ" ໃຊ້ສຳລັບຂຽນຄຳຕອບເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຢາກສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຖາມ ໃຫ້ໃຊ້ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳເຫັນ" )

ກະລຸນາກ່ອນ

error: