ສ້າງເວັບໄຊຕ໌ໃນ localhost ຊ່ວຍແນະນຳໂປຣແກຣມທີ່ນຳໃຊ້ແລະວິທີການແນ່ - KHIANLAO.COM

1
0

ໃຊ້ Xamp ຫຼື Wamp ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ Xamp ເຂົ້າໄປດາວໂຫຼດ https://www.apachefriends.org/index.html ເລືອກ Version ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ Operating System ຂອງເຈົ້າ.

ສະແດງຢູ່ 1 ລາຍການ
ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳຕອບ" ໃຊ້ສຳລັບຂຽນຄຳຕອບເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຢາກສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຖາມ ໃຫ້ໃຊ້ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳເຫັນ" )

ກະລຸນາກ່ອນ

error: