ເປັນຫຍັງ ເອົາເງິນຖວາຍຄູບາຈຶ່ງຜິດ? - KHIANLAO.COM

2
0

ເຫັນເຂົາວ່າ ເອົາເງິນຖວາຍຄູບາ ຜິດ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກ ຢາກລົບກວນຊ່ວຍອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ແດ່ວ່າຍ້ອນຫຍັງ ຂ້ອຍຖາມຄົນອື່ນໆ ຫຼືຄູບາບາງອົງ ກະວ່າບໍ່ຜິດ ເຂົາວ່າ ດ່ຽວນີ້ຍຸກໃໝ່ ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນ

0
0

ເຂົ້າໄປອ່ານໃນກະທູ້ນີ້ເດີ https://khianlao.com/11171/

ສະແດງຢູ່ 1 ລາຍການ
ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳຕອບ" ໃຊ້ສຳລັບຂຽນຄຳຕອບເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຢາກສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຖາມ ໃຫ້ໃຊ້ປຸ່ມ "ຂຽນຄຳເຫັນ" )

ກະລຸນາກ່ອນ

error: